poniedziałek, 25 czerwca 2012

news


MOCAK rozpoczyna serię wystaw prezentujących dorobek artystów mieszkających i pracujących w Krakowie. Będą to prezentacje wykorzystujące różnorodne media. Cykl inauguruje pokaz prac twórców urodzonych w latach 1980–1990. W kolejnych odsłonach skupimy się na wcześniejszych rocznikach krakowskich artystów. W roku 2017 planujemy prezentację twórców urodzonych w latach 70.

Po dokonaniu wyboru prac na ekspozycję okazało się, że będzie dominować na niej malarstwo. Obok niego zaprezentujemy również rzeźby, wideo, fotografie, rysunki oraz instalacje. Wystawa stara się pokazać najważniejsze tendencje w sztuce współczesnej Krakowa. Jest też próbą zmierzenia się z legendą artystyczną miasta, którą od połowy XIX wieku tworzą wybitne talenty. Kraków to miejsce sławne z inicjowania sztuki – tu otwarto pierwszą akademię sztuk pięknych, pierwsze muzeum narodowe oraz pierwszy Instytut Historii Sztuki w Polsce. Miasto zawsze kojarzono z dobrym malarstwem, wybór prac prezentowanych w MOCAK-u potwierdza taką opinię.

Pokolenie artystów urodzonych w latach 80. weszło w środowisko artystyczne, nieobciążone bagażem poprzedniego ustroju, natomiast bardziej świadome mechanizmów rynkowo-kapitalistycznych. W ich realizacjach nie widać zaangażowania społecznego ani politycznego, tak wyraźnego w sztuce artystów urodzonych w latach 60. Wydaje się, że bardziej interesujące dla młodych twórców są poszukiwania metafizyczne, psychologiczne, bazujące na tworzeniu „zakamuflowanych” przedstawień postaci oraz budowanie oryginalnych narzędzi malarskich.

W towarzyszącej wystawie polsko-angielskiej publikacji, planowanej na koniec roku, nakreślimy szerzej krajobraz artystyczny Krakowa, na który składają się festiwale, działalność galerii oraz inicjatywy wystawiennicze. O napisanie esejów do publikacji poprosiliśmy Martynę Nowicką, Andrzeja Szczerskiego oraz Joannę Zielińską. W publikacji znajdzie się również tekst kuratorski, stanowiący wprowadzenie do wyboru prac prezentowanych na wystawie, oraz fragmenty wywiadów z artystami, a także zdjęcia ich pracowni.

Artyści: Marta Antoniak, Tomek Baran, Monika Chlebek, Dawid Czycz, Viola Głowacka, Justyna Górowska, Mateusz Hajdo, Kornel Janczy, Ewa Juszkiewicz, Irenka Kalicka, Emilia Kina, Kamil Kukla, Agata Kus, Mikołaj Małek, Agnieszka Piksa, Tomasz Prymon, Grzegorz Siembida, Michał Stonawski, Łukasz Stokłosa, Mateusz Szczypiński, Jakub Woynarowski, Michał Zawada, Jakub Julian Ziółkowski

Kuratorzy: Delfina Jałowik, Monika Kozioł
Koordynator: Martyna Sobczyk
Otwarcie wystawy: 15.10.2015
Czas trwania wystawy: 16.10.2015–27.3.2016

Więcej informacji: http://bit.ly/1FD0BzH

_______________________________________________

MOCAK is embarking on a series of exhibitions showing the oeuvres of artists who live and work in Krakow. These presentations will encompass a variety of media. The series is inaugurated with a show of artists born between 1980 and 1990. In our next presentations, we shall be showing the previous generations of Krakow artists. For 2017, we are planning a presentation of artists born in the 1970s.

After the initial selection of the works to be shown, it transpired that painting would be the dominant genre. Besides painting, however, sculpture, video, photography, drawing and installation will all make a prominent appearance. The exhibition aims to demonstrate the leading trends on the Krakow contemporary art scene. This is also an attempt to take on board the artistic legend of the city, since the mid-19th century dominated by artistic giants. In the world of art, Krakow has been famous as the site of many ‘firsts’. It was in Krakow that the first Polish Academy of Fine Arts opened, the first national museum was funded and the first Institute of History of Art in Poland saw the light of day. The city has always been synonymous with quality painting and the selection of works presented by MOCAK for the present exhibition bears out this perception.

The artists born in the 1980s decade entered the art world unencumbered by the baggage of the previous political regime; instead, they had more awareness of the capitalist world and market mechanisms. Their works don’t show social and political involvement, so prominent in the works of artists of the 1960s generation. These young artists seem to be more interested in metaphysical and psychological exploration, based on creating ‘camouflaged’ representations of character and on creating original painterly techniques.

The publication that will accompany the exhibition, planned for the end of the year in Polish and English, will draw a broader picture of the artistic landscape in Krakow, which encompasses art festivals, the activities of art galleries and exhibition initiatives. We have asked Martyna Nowicka, Andrzej Szczerski and Joanna Zielińska to contribute their essays. The publication will also include a curatorial text, which will provide an introduction to the works shown at the exhibition, fragments of interviews with artists and photographs from their studios.

Artists: Marta Antoniak, Tomek Baran, Monika Chlebek, Dawid Czycz, Viola Głowacka, Justyna Górowska, Mateusz Hajdo, Kornel Janczy, Ewa Juszkiewicz, Irena Kalicka, Emilia Kina, Kamil Kukla, Agata Kus, Mikołaj Małek, Agnieszka Piksa, Tomasz Prymon, Grzegorz Siembida, Michał Stonawski, Łukasz Stokłosa, Mateusz Szczypiński, Jakub Woynarowski, Michał Zawada, Jakub Julian Ziółkowski

Curators: Delfina Jałowik, Monika Kozioł
Co-ordinator: Martyna Sobczyk
Opening: 15 October 2015
Exhibition will run: 16 October 2015 – 27 March 2016

More information: http://bit.ly/1PMYTfo

____________________________________________
Wystawa malarstwa oraz prezentacja muralu wchodzącego do kolekcji Klubu Piękny Pies.
Koncert: Dymny,  Mazur.
Rafał Mazur - gitara basowa, 
Michał Dymny - gitara elektryczna
Drugą część zestawu prac
można oglądać od 15. 10.  na wystawie:
Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990
16.10.2015 - 27.03.2016
Bielska Jesień 2015
Wyniki II etapu konkursu
89 obrazów 46 artystów w wystawie finałowej "Bielskiej Jesieni 2015"
W sobotę 19 września br. odbyły się drugie obrady jury biennale. Po obejrzeniu obrazów w wersji oryginalnej, jurorzy skorzystali z prawa do odrzucenia prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu na podstawie wersji elektronicznych prac podczas pierwszych obrad w maju br. (regulamin biennale: kwalifikacja prac, punkt II). Jury odrzuciło w całości prace czworga artystów, a także część obrazów twórców zakwalifikowanych do wystawy - w sumie 48 prac.

Agata Kus, Bliźniaki, 2015, olej, papieros na płótnie, 50 x 60
We wrześniowym FORMACIE (nr 71) cały zestaw artykułów poświęconych Biennale WRO 2015: Test Exposure. Warto zajrzeć: 11 autorów, teksty krótsze i dłuższe - omówienia, komentarze, oceny. Wszystko formułowane z różnych punktów widzenia. Ciekawa lektura, zasadniczo polecam!
WRO Résumé - to, co najciekawsze i najważniejsze w tegorocznym Biennale. 

Druga odsłona oznacza nową aranżację, w której prezentowane są prace nagrodzone oraz inne instalacje cieszące się podczas Biennale największym uznaniem i zainteresowaniem publiczności i krytyki, dokumentacje prac, performansów i działań na żywo dostępne w innowacyjnej formie, zapisy wystąpień na konferencjach WRO 2015 oraz materiały reportażowe chwytające klimat Biennale. Dodatkowo ekspozycję uzupełni od 15 września nowa kontekstowa aplikacja prezentacyjna.

Nagroda WRO 2015 Award (ex aequo):Michael Candy (Australia): 
Big Dipper kinetic light sculpture


Check the full program of the exhibitions at the Biennale’s website.
During the week of its opening events, Biennale WRO 2015 Test Exposure has been visited by over 30,000 visitors, including the special program for the European Museum Night, exhibitions, performances, screenings, concerts, and conferences.
Until 30 June you can see the main exhibitions of the recently begun Biennale in the new building of the Wrocław University Library, the National Museum, Renoma DS, and the WRO Art Center in Wrocław, featuring works of over 250 artists from around the world. During the same period, as part of the art mediation program realised by WRO, a series of tours will take place for a wide and diverse audience. They’ll be conducted by the art director, art guides, and the curator of the Little WRO program—a complementary part of the Biennale dedicated for the youngest guests of Biennale.
WRO on tour
Screenings and presentations—a selection of the best works from the Biennale WRO 2015 program. Details and information about the terms of distribution will be available at the Biennale’s website from July 15, 2015.

WRO Media Art Biennale 2015 awards
WRO 2015 Award (ex aequo):
Michael Candy (Australia): Big Dipper kinetic light sculpture
Agata Kus (Poland): Mistress multi-channel video installation

The Critics and Editors of Art Magazines Award:
Jarosław Czarnecki aka Elvin Flamingo (Poland): The Symbiosity of Creation installation

Over 250 artists and participants from all over the world

Openings program: http://wro2015.wrocenter.pl/site/wro-2015-test-exposure-opening-program

[more in English below]

Ponad 250 artystów i uczestników z całego świata | 10 lokalizacji

Program otwarć: http://wro2015.wrocenter.pl/

wystawy / instalacje / projekcje / performansy / koncerty / projekty interaktywne i robotyczne / konferencje / publikacje

małe wro – dla najmłodszych

- - > WOLNY WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA < - -

Rejestracja online: http://wro2015.wrocenter.pl/reg/

----
MIEJSCA

Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej
Fryderyka Joliot-Curie 12

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 5

Centrum Sztuki WRO
Widok 7

DH Renoma
Świdnicka 40

Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
Pl. Orląt Lwowskich 20c

Filharmonia Wrocławska
Marszałka Józefa Piłsudskiego 19

WRO Atelier
Kuźnicza 29a

Galeria Entropia
Rzeźnicza 4

Pasaż Pokoyhof
Św. Antoniego

przestrzenie publiczne i prywatne

----
Główni Partnerzy: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, DH Renoma, ASP we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki/Musica Electronica Nova, Teatr Polski we Wrocławiu, Pasaż Pokoyhof

----
Mecenas Biennale WRO: Griffin Art Space

---- EN ----

Opening Events: May 13th-17th 2015
Main Exhibitions open through June 30th 2015

Openings program: http://wro2015.wrocenter.pl/site/wro-2015-test-exposure-opening-program

Over 250 artists and participants from all over the world

exhibitionas / screenings / installations / performances / concerts / net projects, interactivity, robotics / conferences and debates / publications / the Little WRO program for kids

ADMISSION to the WRO Biennale

In accordance with WRO's policy of making art as accessible as possible, admission to all Biennale events is free. Registration is required for some of the events.
Detailed Program: wro2015.wrocenter.pl

Main partners: Wrocław University, the Wrocław University Library, the National Museum in Wrocław, the Wrocław Academy of Fine Arts, the National Music Forum/Musica Electronica Nova, the Polski Theater in Wrocław, Pokoyhof Passage

WRO Biennale Patron: Griffin Art Space

Prace w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie
Najprzyjemniejsi - płyta.
Projekt okładki: Świetlicku, Kus, Bartkowicz


 
NAJPRZYJEMNIEJSI zespół w składzie: Dariusz Dudziński (Przyzwoitość, Ewa Braun), Marcin Świetlicki (Świetliki. Led Zeppelin) i Michał Wandzilak (Świetliki)


Stacjonarnie płyty do kupienia w klubie Piękny Pies (Kraków, Bożego Ciała 9) w cenie 25zł
Przypominamy, że zamówienia można składać pod adresem: pinki.pajs.rekords@gmail.com
Edouard Manet - Bar w Folies Bergere
Bar w Pięknym Psie

Premiert klipów dla zespołu Najprzyjemniejsi!

Najprzyjemniejsi - Gorylion
z płyty Wzięli i Zagrali
Pinki Pajs Rekords 2015
muzyka i tekst: Dariusz Dudziński
(Marcin Świetlicki, Dariusz Dudziński, Michał Wandzilak)
video: Kus, Świetlicki
staring: Pędzel
2015Najprzyjemniejsi- Wzięli i zabili (unofficial video)
Pinki Pajs Rekords 2015
Skład zespołu:
Dariusz Dudziński, Marcin Świetlicki, Michał Wandzilak
muzyka i tekst: Dariusz Dudziński
Nagranie dokonane 4 lutego w Krakowie, Klub Piękny Pies.
facebook.com/najprzyjemniejsi
najprzyjemniejsi@gmail.com
(Videoart by A. Kus, based on youtube video "Dancing pigeon killed by police at Nørrebro, Copenhagen" (unknown author)).CORPS ETRANGER
AGATA KUS / KELLY SINNAPAH MARY / DANI SOTER

Maëlle Galerie1-3 rue ramponeau, 75020 Paryż


Exposition présentée du vendredi 13 février au samedi 14 mars 2015

Vernissage le jeudi 12 février de 18h00 à 21h00

« L’artiste travaille sur sa perception du monde en utilisant son cerveau, dont nous savons aujourd’hui qu’on ne peut le différencier en fonction du sexe.1 »
Les grandes questions autour d’une possible spécificité de l’art des femmes ne cesse d’être alimentées. Féministe, historien et critique pour ne citer qu’eux n’ont eu de cesse de remettre en question l’existence d’un art féminin. Marie Jo Bonnet, spécialiste de l’histoire des femmes, de l’histoire de l’art et de l’homosexualité féminine s’est vu écartée d’institutions artistiques parce qu’elle le suggérait dans ses écrits. Bon nombre d’expositions collectives attribuées aux femmes ont attirés les foudres, comme celle du Centre Pompidou en 2009 qui réunissait 200 artistes femmes.

Polémique pour certains ou geste fort pour d’autres, la Maëlle Galerie a pourtant choisit d’inviter pour sa première exposition collective, Agata Kus, Kelly Sinnapah Mary et Dani Soter à confronter leur point de vue.

Sans n’avoir jamais travaillé ensemble, ces trois artistes nous proposent un questionnement très personnel sur leur rapport au monde, sur leur rapport à l’altérité. Sans faire l’apologie du gynocentrisme, chacune d’entre elle va affirmer dans sa singularité, parfois avec humour, parfois avec virulence, parfois avec fragilité son expérience dans le petit contexte et dans le grand contexte du monde. Elles utilisent le collage, le dessin, la couture la broderie et la photographie en faisant preuve d’engagement, de subversion ou d’esprit critique sans pour autant s’affirmer comme artistes féministes. Agata Kus, Kelly Sinnapah Mary et Dani Soter dévoilent chacune à leur tour le sexe opposé comme un corps contre nature, intrusif, agressif, destructeur. Un corps étranger.
Dani Soter dont les dessins ne sont pas sans rappeler les oeuvres sur papier de Louise Bourgeois, nous entraine dans un univers très personnel où se mêlent des bribes de sa propre mémoire et celles qu’elle construit de toutes pièces. Elle décompose sous les prismes du couple et de la famille les mécanismes du fonctionnement humain. La difficulté de coexister dans le couple, les rapports de force, les subterfuges pour subsister sont quelques un des thèmes abordés par l’artiste.

Dans l’oeuvre d’Agata Kus, sont posées les questions liées à la formation de l’identité du genre, à la maturité, à l’adolescence et au triomphe de la féminité. L’homme y est souvent représenté sous la forme d’un animal, d’un prédateur qui capture l’innocence et l’insouciance de l’enfant.

kelly Sinnapah Mary, dont certaines pièces font penser aux installations de Tracey Emin, dénoncent les violences et les dominations faites aux femmes notamment en traitant du sujet du viol. Elle est à la fois fascinée et révoltée par la violence physique dans les relations homme femme. Plusieurs expériences personnelles douloureuses se faisant l’écho de la condition actuelle de la femme dans le monde l’ont amenée à exprimer plastiquement une forme de révolte silencieuse, non contre la domination des hommes, mais contre toutes formes de domination, la plus prégnante étant à ses yeux la domination masculine.


1 VIDAL Catherine. Féminin Masculin, Mythes et idéologies
Obraz Miejski, Galeria Labirynt, Lublin

Billboard z reprodukcją obrazu Popielniczka, Agata Kus z cyklu MO, olej, papierosy na płótnie, 2014


Ambiente, Przyjaciele klubu Piękny Pies na zdjęciach Andrzeja Pilichowskiego- RagnoWystawę można oglądać w Pięknym Psie, ul. Bożego Ciała 9, Kraków
Pilichowski chce nas uwieść!

Wystawa fotografii oraz promocja albumu Ambiente.

Najnowszy projekt Andrzeja Pilichowskiego-Ragno, inspirowany w dużym stopniu nieodłącznymi towarzyszami życia codziennego artysty; znajomymi, kolegami, pół- i ćwierć- znajomymi, barmanami, studentami, a po części także krakowskim półświatkiem artystycznym, nosi tytuł Ambiente, czyli z włoskiego – środowisko. Na swoich fotografiach Pilichowski uwiecznia ludzi w różnym wieku, w różnych strojach, pozach. Wszystkich tych ludzi łączy fakt, że mieszkają w Krakowie i przyszli właśnie na sesję do klubu Piękny Pies na Kazimierzu. I na pewno wszyscy oni dobrze znają to miejsce. I nie znaleźli się tu przypadkowo.

Te fotografie z pozoru operują bardzo prostymi i charakterystycznymi dla portretu studyjnego konwencjami. Statyczne, zamknięte kompozycyjnie obrazy, wykonane w czerni i bieli, w pierwszej chwili rzeczywiście mogą przypominać to, co fotograficy minionych wieków serwowali w swoich atelier. Elementem, który to zaburza i w pewien sposób pociąga, jest odrobina dynamizmu, obecnego w każdym kadrze. Czy to zawadiacko wydychany dym, czy ostentacyjnie wyciągnięta do góry noga, ukryta za ścianą dziewczyna, czy w końcu wyglądająca nieco absurdalnie, powiewająca grzywka mężczyzny siedzącego na stole – to nie są zwykłe „still shots”, to są sceny, za którymi kryje się zupełnie nieznana historia. Historia urwana, niedopowiedziana, niewyartykułowana. Ale to przecież żaden problem. Wyobraźnia zrobi resztę. I to tym pobudzaniem wyobraźni Pilichowski chce nas uwieść.

(Tekst: Ksawery Jankowski)
From Dusk Till Down, Galeria Zderzak, KrakówFROM DUSK TILL DAWN

MONIKA CHLEBEK
DAWID CZYCZ
STEFAN GIEROWSKI
KAROLINA JABŁOŃSKA
PAWEŁ KSIĄŻEK
AGATA KUS
PIOTR LUTYŃSKI
ZBIGNIEW MAKOWSKI
CYRYL POLACZEK
GRZEGORZ SZTWIERTNIA
PAWEŁ ŚLIWIŃSKI

19.11.14 – 31.1.15
Galeria Zderzak, Kraków

WERNISAŻ 19.11.2014 godz. 19:00


Skandal w krakowskim „Zderzaku”

Jak informuje rzeczniczka krakowskiej policji, insp. Faustyna Kłyś, organa ścigania wszczęły dochodzenie w sprawie wydarzeń do jakich doszło wczoraj w galerii „Zderzak”. W trakcie otwarcia wystawy o tytule „From Dusk till Dawn” (Od zmierzchu do świtu), zniknęły cztery osoby: Bettina B., malarka-amatorka i gospodyni domowa, Ryszard B., fotograf, Piotr B., pracownik dydaktyczny UJ, i Bogusław B., artysta-plastyk zatrudniony na stanowisku adiunkta na ASP. Osoby te widziano po raz ostatni w galerii ok. godziny 19.25, po czym ślad po nich zaginął. Policja nie wyklucza, że mogło zniknąć więcej osób. Na wernisaże chadza obecnie grupa „hien”, tj. osób spoza środowiska artystycznego, zainteresowanych jedynie spożyciem alkoholu. Ich tożsamość trudniej będzie ustalić...
czytaj dalej http://zderzak.pl/2014-from-dusk-till-dawn,589.html18 artystów – równolatków transformacji ustrojowej w Polsce. Nowe, prezentowane premierowo prace. Dwie przestrzenie wystawiennicze - Dom Handlowy Renoma i Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center Wideo, fotografia, instalacje, obiekty.

7 Triennale Młodych w OrońskuAgata Kus w Polish Art Tommorow

ONA, MS44
artists: José García y Más, Agnieszka Jankiewicz, Amanda EwaAgata Kus,Olek MyjakMai Nguyen, Marcin Papis, Andrzej PawełczykKaśka Szeszycka, Natalia Szostak, Hanna Szu[video-art]Bezzasadna inauguracja grupy bez zasad.

MO
Młodzi Obleśni.
Wernisaż.
malarstwo/video/śmieci
Kus +
Świetlicki 
Oparek
Foks
kurator: Janicki (Jamnik)
19.09.2014
godz. 18:00
Galeria i!
Józefińska 21, Kraków

Wystawę można oglądać tylko podczas trwania imprezy.
Zapraszamy również na after party w Klubie Piękny Pies.
Bożego Ciała 9, Kraków
"Bo oni między sobą chcą nami. Nami. A także- Wacławem. Nami, panie Witoldzie, drogi mój, nami, nami. Oni muszą poprzez nas. Dlatego nas kokietują.
Widział pan kiedyś coś podobnego? że my in jesteśmy potrzebni do tego?"
"Wiedziałem, o czym myślał, szalony! Szalony! Myślał o nich- myślał, że oni "dla niego" rozdeptali tę glistę."
Witold Gombrowicz, "Pornografia".


Reklama na parze "nośników" zewnętrznych.Fama Festiwal 2014|Trójząb Neptuna|Nagroda dla Najlepszego Wydarzenia Artystycznego Festiwalu - dla autorów wystawy HABITAT| fundator - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego| 
Miejsca Literatury i Habitat
Darek Foks, Filip Springier

Natasza Goerke
Miejsce sztuki44
ul.A.Krajowej 13, 72-600 Swinoujscie

Habitat | Dom jako przestrzeń mitu, początek narracji lub też jej koniec. Dom jako antropologiczny topos, przestrzeń kreacji lub opresji. Powłoka domu jako archetyp ujmowany w jego dychotomii. Dom – świadomość własna, czy zbiorowa? Wieloznaczność symbolu nie pozwala na jego pełną werbalizację, co czyni go szczególnie podatnym na interpretacje oparte na wrażliwości własnej, społecznej i kulturowej, na sprzeciw lub akceptację. Wystawa oparta na idei Habitatu/Domu dotyka pojęcia tożsamości miejsca, ale również tożsamości własnej, definiując ją przez własną obecność. A jej narrację można przyrównać do realistycznej powieści, skonfrontowanej z postmodernizmem formy.

W wystawie biora udział:

Zuzanna Bartczak
Agnieszka Bastrzyk
Katarzyna Celek
Kinga Dalska
Paweł Dudko
Kornelia Halszka Dzikowska
Aleksandra Ignasiak
Małgorzata Kaczmarek
Amanda Korol
Klaudia Kula
Agata Kus
Sylwia Kuźnik
Zuzanna Klein
Karolina Mełnicka
Elżbieta Merta
Monika Panek
Aga Piotrowska
Tomasz Prymon
Małgorzata Szczurek
Daniela Tagowska
Martyna Wolna


BLACKBOX- GALERIE NASTY ALICE

Expositie BLACKBOX - 23 augustus opening van 15 tot 18 uur.
Marie Louise Elshout, Marieke Peters, Thijs Linssen, Simone Hooymans, Jacquem, Sebastiaan Dijk, Dorien Plaat, Corry van Hoof, Agata Kus, Katarzyna Kukula, Tanya Janssen, Danielle Smits

Malujemy psią Budę.

Klub Piękny Pies, Kraków.  Happening zbiorowy zacnych zakładowych gości i gospodarzy. Kolejne odsłony...


P. Lutyński, A. Kus., K. Chwedczuk


B.B.+A.K. (Bogusław Bachorczyk, Agata Kus)

Marcin Świetlicki

A.Kus

Plakat malowany palcami dla The Love Triangle

The Love Triangle


Krzysztof Chwedczuk

J.B.
Bogusław bachorczykinSPIRACJE 2014


To wcale nie koniec inSPIRACJI z ekstremalnymi artystycznymi przeżyciami można będzie obcować. Zapraszamy do 13 muz, Muzeum Narodowego i Trafo.

EKSTREMA, kurator: Ked Olszewski
13 muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 Already printed and online, let's see it through! WRO

Zbrodnia w sztuce w galerii i!


A. Kus, E.Merta. , fot. Paweł Soja


14 juni t/m 26 juli

Opening 14 juni 15-18 uur met een performance van Jolanda Jansen (16.30 uur)

Sex is een moeilijk onderwerp in de kunst.
Als je flink uitpakt wordt het gezien als plat en makkelijk.
Laat je integer werk zien dan is het flauw.
Galerie Nasty Alice doet haar naam graag eer aan en gaat vol voor de porno.
Met werk van:
Julia Boix Vives, Satyriconte Collective (Fr), Jolanda Jansen,
Karin Janssen (UK), Jeroen Kool, Katarzyna Kukula (Pl), 
Agata Kus (Pl), Edtih Meijering, Menno van der Meulen,
Myrthe Rootsaert,
 Tobias Suir, Johannes Verwoerd

Sint Antoniusstraat 10
5616 RT Eindhoven
06-34053028
dinsdag, woensdag, vrijdag 12 tot 18 uur
zaterdag + de eerste zondag van de maand 12 tot 17 uur

Galerie Nasty Alice Page

Targi w Amsterdamie.
Młodzi Obleśni na Gadającym Psie, nr. 27
Otwarcie Galerii i!  Józefińska 21, Kraków16 maja, godz. 19:00! Zapraszamy na oficjalne otwarcie przestrzeni twórczej na Józefińskiej 21, znanej teraz pod nazwą "i!".

Na otwarciu zagra formacja HiQ w składzie: Alek Janicki - multimedia, Maria Janicka - laptop, Paulina Owczarek - saksofony, Tomek Chołoniewski - perkusja, Michał Dymny - gitara, Michał Gorczyca - elektronika, Rafał Mazur - gitara basowa, Andrzej Skwarek - wiolonczela elektryczna.

W wielu przestrzeniach wystawy prac różnych takich artystów jak: 

Agata Kus – wideo
Andrzej Pilichowski-Ragno – fotografia
Alek Janicki - instalacje multimedialne, interaktywna przestrzeń sensoryczna,
Sound Face /Maria Janicka/- kompozycja wielokanałowa.

współpraca:
Tomek Głodek /animacja/,
Piotr Madej /oprogramowanie/,
Jacek Pilch /aranżacja/.

Zapraszamy serdecznie!

Nominacja do nagrody STRABAG ARTAWARD INTERNATIONAL 

WRO on Tour w Kino Lab CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie/WRO Pioneering Values on Tour - is coming soon to Warsaw.April 10th, 19.30 @ KINO LAB CAC Ujazdowski CastleWRO 2013 on Tour
WRO 2013 Pioneering Values on Tour to przekrojowy zestaw prac i dokumentacji z programu Biennale WRO wybrany i prezentowany w KinieLAB przez dyrektora artystycznego Biennale, Piotra Krajewskiego.

WRO 2013 było pod wieloma względami największą z dotychczasowych edycji Biennale, stawiającego sobie za cel ukazanie sztuki mediów jako integralnej część sztuki współczesnej. Wydarzenia i wystawy, połączone w 2013 roku hasłem Pioneering Values, przygotowano z okazji 50-lecia sztuki elektronicznej. Problematyzowały one wpływ praktyk twórczych mających swój rodowód w eksperymentach sztuki elektronicznej lat 60. na kształt współczesnego pejzażu artystycznego oraz prezentowały przykłady najnowszych, zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat projektów artystycznych wykorzystujących współczesne narzędzia komunikacji.

Dzięki retrospektywnemu charakterowi 15. Biennale Sztuki Mediów WROzestawy WRO Pioneering Values on Tour obejmują klasyczne już realizacje wybitnych pionierów sztuki mediów, wyjątkowe dzieła z programów kuratorskich oraz najnowsze i najciekawsze prace wybrane spośród nadesłanych na imprezę zgłoszeń. Na tematyczną i formalną różnorodność przygotowanego programu złożyły się prace postwideo-artowe, wyrafinowane ekranowe kompozycje wizualne, formy eksperymentalne, rejestracje multimedialnych performansów i interaktywnych instalacji oraz projekty skupione wokół nowych form komunikacji kulturowej.

Program:

Natalia LL – Impresje, 1973, PL
Justyna Misiuk – RGB Lookbook, 2013, PL
VALIE EXPORT – Body Tape, 1970, AT
Yaima Carrazana – Jasper Jones from Nail Polish Tutorials, 2011, CU
Carolee Schneemann – Body Collage, 1967, USA
Agata Kus – Matka, 2012, PL
Sara Amido – A Lot of Things, 2012, PT
Łukasz Prus-Niewiadomski – Taniec bezwarunkowy, 2012, PL
Julia Kurek – Barbie’s American Dream, 2012, PL
Skip Blumberg – Flying Morning Glory (on Fire), 1985, USA
Rabih Mroué – The Pixelated Revolution. Non-Academic. Lecture, 2012, LB (fragment)
Antoni Pinent – G/R/E/A/S/E, 2013, ES (fragment)
Mihai Grecu, Thibault Gleize – Glucose, 2012, RO/FR
ZAPRUDER – Nadia Ranocchi, David Zamagni – The Rats Leave the Ship, 2012, IT (fragment)

Bilety 7zł

"Lepiej mieć horyzont wąski..."- Prima Aprilis w ZderzakuGospodyni wieczoru: Teresa Walas

Wieczór Prima Aprilisowy w Zderzaku będzie zaskakujący – zaproszeni przez nas Goście przedstawią publiczności lepieje, czyli wierszyki o konstrukcji „lepiej… (coś tam), niż… (coś tam)”, których mistrzynią była poetka Wisława Szymborska (1923-2012). „Lepiej mieć horyzont wąski, niż zamawiać tu zakąski” – to właśnie jeden  z klasycznych utworów laureatki Nagrody Nobla, należący do kategorii lepiejów gastronomicznych. W naszym mieście układano także z wielkim pożytkiem lepieje hotelowe.

Wieczór w Zderzaku będzie przełomem w dziedzinie lepiejotwórstwa. Nasi Goście ułożą lepieje do wybranych przez siebie obrazów, wiszących na ścianach. Na oczach widzów powstanie nowa, pleonazmowa kategoria poetycka – lepieje plastyczne.

Zapraszamy do oglądania wystawy i głosowania na lepieje, które najbardziej Was rozbawią. Prima Aprilisowa wystawa obrazów i lepiejów będzie otwarta do 26 kwietnia.

Udział w konkursie potwierdzili:
Bogdan de Barbaro, Wojciech Bergier, Dariusz Czaja, Maria Dzielska, Jerzy Illg, Maurycy Jewuła, Stanisław Kracik, Dariusz Nowak, Anna Polony, Michał Rusinek, Liliana Sonik, Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego), Jacek Metody Szymura, Witold Turdza, Marta Urbańska, Artur Wroński, Andrzej Zdebski

Obrazy namalowali:
Rafał Bujnowski, Monika Chlebek, Dawid Czycz, Ryszard Grzyb, Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Paweł Książek, Agata Kus, Marcin Maciejowski, Jarosław Modzelewski, Łukasz Stokłosa, Jurry Zieliński, Jakub Julian Ziółkowski

Będzie wesoło. Poważnie!

Współpraca: Fundacja Wisławy Szymborskiej
Patronat medialny: Radio Kraków
Trunki: Restauracja Chimera

Zapraszamy!

Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, III piętro
godziny otwarcia: wt - sob, 12-17
zderzak.plKomisja konkursowa dokonała wyboru laureatów. Nagrodę Artystyczną UAP otrzymała p. Celina Kanunnikava. Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. otrzymała p. Agata Kus. Gratulujemy wszystkim osobom nagrodzonym i nominowanym.Finisaż wystawy UWAGA ZŁA SUKA w Pięknym Psie! 12. marca!

Szturmem wdarła się na ściany Psa, w trakcie gdy zajęty był gadaniem, i przez jakiś czas okupuje jego budę. A to suka. 

Suka czuwa, damy znać do kiedy. Można podchodzić i oglądać. Nie ugryzie.

Finisaż z imprezką i DJ-em będzie 12 marca! Przyjdźcie potańczyć, napić się, no i w trzeciej kolejności obejrzeć obrazy. Roznieśmy mu tę budę :)))Agata Kus maluje tatuaże na ciele Pauliny Ołowskiej jako performance na sesji dla Harper's Bazaar.
Polecam niezwykłą wystawę Pauliny Ołowskiej "Czar Warszawy" w Zachęcie!Wystawa obrazów Agaty Kus w klubie Piękny Pies, której wernisaż odbył się w trakcie jubileuszowego 25-tego GADAJĄCEGO PSA.  Pojawiła się w rewolucyjnym tempie i chwile okupować będzie Klub. Zapraszamy!Damski Sierpowy w Domu Norymberskim! WRO on Tour w MOCAK-u!  Centrum Sztuki WRO i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zapraszają na cykl wydarzeń WRO on Tour.

WRO 2013 "Pioneering Values" on Tour to przekrojowy zestaw prac i dokumentacji z programu Biennale WRO wybrany przez jego dyrektora artystycznego Piotra Krajewskiego.

Kalendarz wydarzeń:

13,14.2 – projekcje wybranych prac wideo z programu WRO 2013 Pioneering Values on Tour. Prace będą wyświetlane w trybie ciągłym w godzinach otwarcia Muzeum. Miejsce: sala audiowizualna, budynek A

15.2, godz. 17 – pokaz WRO 2013 Pioneering Values on Tour, prowadzenie Piotr Krajewski – dyrektor artystyczny Biennale Sztuki Mediów WRO. Miejsce: sala audiowizualna, budynek A

WRO 2013 było pod wieloma względami największą z dotychczasowych edycji Biennale, stawiającego sobie za cel ukazanie sztuki mediów jako integralnej część sztuki współczesnej. Wydarzenia i wystawy, połączone w 2013 roku hasłem "Pioneering Values", przygotowano z okazji 50-lecia sztuki elektronicznej. Problematyzowały one wpływ praktyk twórczych mających swój rodowód w eksperymentach sztuki elektronicznej lat 60. na kształt współczesnego pejzażu artystycznego oraz prezentowały przykłady najnowszych, zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat projektów artystycznych wykorzystujących współczesne narzędzia komunikacji.

Dzięki retrospektywnemu charakterowi 15. Biennale Sztuki Mediów WRO zestawy WRO "Pioneering Values" on Tour obejmują klasyczne już realizacje wybitnych pionierów sztuki mediów, wyjątkowe dzieła z programów kuratorskich oraz najnowsze i najciekawsze prace wybrane spośród nadesłanych na imprezę zgłoszeń. Na tematyczną i formalną różnorodność przygotowanego programu złożyły się prace postwideo-artowe, wyrafinowane ekranowe kompozycje wizualne, formy eksperymentalne, rejestracje multimedialnych performansów i interaktywnych instalacji oraz projekty skupione wokół nowych form komunikacji kulturowej.

Program:

Natalia LL – "Impresje", 1973, PL
Justyna Misiuk – "RGB Lookbook", 2013, PL
VALIE EXPORT – "Body Tape", 1970, AT
Yaima Carrazana – "Jasper Jones from Nail Polish Tutorials", 2011, CU
Carolee Schneemann – "Body Collage", 1967, USA
Agata Kus – "Matka", 2012, PL
Sara Amido – "A Lot of Things", 2012, PT
Łukasz Prus-Niewiadomski – "Taniec bezwarunkowy", 2012, PL
Julia Kurek – "Barbie’s American Dream", 2012, PL
Skip Blumberg – "Flying Morning Glory (on Fire)", 1985, USA
Rabih Mroué – "The Pixelated Revolution. Non-Academic Lecture", 2012, LB (fragment)
Antoni Pinent – "G/R/E/A/S/E", 2013, ES (fragment)
Mihai Grecu, Thibault Gleize – "Glucose", 2012, RO/FR
ZAPRUDER – Nadia Ranocchi, David Zamagni – "The Rats Leave the Ship", 2012, IT (fragment)

Trzydniowym pokazom prac wideo w Muzeum będzie towarzyszyć interaktywna dokumentacja Biennale Sztuki Mediów WRO udostępniana w Bibliotece MOCAK-u do 31.3.2014.

Dokumentacja wydarzeń i wystaw prezentuje specjalnie zaaranżowane przestrzenie Biennale, oddając atmosferę niecodziennego spotkania twórców, innowatorów i myślicieli oraz pozwala widzom zapoznać się z aktualnymi kierunkami w sztuce mediów. Interaktywna prezentacja zostanie uzupełniona wyborem publikacji.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.


Gratulacje dla zespołu PLASTIC za kolekcjonowanie samych dobrych recenzji! Więcej w zakładce "extra".
Tym razem w Teatrze Polskim młodzi! Zapraszamy na spektakl "Dziady" w reżyserii Michała Zadary i wystawę!


Premierze pierwszej odsłony Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Michała Zadary będzie towarzyszyła wystawa zainspirowanych Dziadami prac laureatów trzech edycji ogólnopolskiego Przeglądu Młodej Sztuki "Świeża Krew", przygotowana przez Galerię Sztuki Socato. Jak zawsze można ją będzie oglądać w foyer Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego. Wernisaż odbędzie się w sobotę 15 lutego 2014.
Co roku młodzi artyści dotleniają wrocławski krwiobieg sztuki. Tym razem najmłodsze pokolenie artystów interpretuje Dziady Adama Mickiewicza. Laureaci trzech edycji ogólnopolskiego Przeglądu Młodej Sztuki "Świeża Krew" podejmą artystycznym dialog z klasyką literatury. Zainspirowani klimatem scenerii, motywem obrzędów i kontaktami z przeszłością zinterpretują tradycję w duchu różnorodności współczesnej sztuki. Prezentowane prace to w równym stopniu propozycje narracyjne, realistyczne i abstrakcyjne.
W wystawie weźmie udział dziesięcioro artystów: Katarzyna Celek, Bartosz Czarnecki, Agata Kus, Monika Mysiak, Agnieszka Piotrowska, Monika Smyła, Marek Rachwalik, Hanna Sitarz, Natalia Szostak i Olga Ząbroń.
www.teatrpolski.eroc.pl
13 lutego w Pracowni pod Baranami odbędzie się wernisaż finałowej Kolekcji wyłonionej w I Międzynarodowym Konkursie Malarskim Modessqe. 

Patronem wydarzenia jest Fundacja New Era Art - organizacja pozarządowa powołana przez Jana Potockiego w 2009 roku w Krakowie. Powstała z potrzeby wspierania rozwoju kultury i sztuki. Promuje, upowszechnia i uczy świeżego spojrzenia na sztukę przy użyciu nowoczesnych technologii. Działania Fundacji zmierzają do szerzenia idei humanizmu i propagowania postaw tolerancji w wielokulturowym społeczeństwie jednoczącej się z Europy.

Pod egidą Fundacji działa Pracownia pod Baranami. Zainaugurowała swoją działalność 9 listopada 2012 roku wernisażem prac Władysława Hasiora. Ta strefa wymykająca się tradycyjnym definicjom, została stworzona głównie z myślą o rozwijających się artystach, którym oddaje przestrzeń. To dzięki nim Pracownia zmienia cały czas swoje oblicze, skupiając osoby zainteresowane szeroko pojętą kulturą i chętne do obcowania ze sztuką w nieformalnych warunkach. Artyzm i rzemiosło stają się tutaj tłem do dyskusji, twórczych działań i wszelkich eksperymentów.

"Kolekcja główna konkursu "Perfekcjoniści" to wybór dziewięciu prac, które najcelniej i najciekawiej podejmują tytułowy problem. Perfekcjonizm w sztuce to pojęcie związane z "technicznym" aspektem dzieła. Nie opisuje go w jego całej złożoności i niejednoznaczności, koncentrując się na jego wartswie wizualnej, zewnętrznej. Większość prac wybranych na ten zbiór podejmuje krytyczną grę z tym aspektem "doskonałości" dzieła sztuki".
Grzegorz Sztwiertnia

Wernisaż rozpocznie się o godzinie 19:00 powitaniem gości i wprowadzeniem do Kolekcji przez kuratorkę wystawy – Panią Justynę Łąbądź.

Wystawa portwa do 5 marca.


Pracownia pod Baranami
Rynek Główny 27, Kraków
13.02.2014, godz. 19:00 Wystawę "Perfekcjoniści" można oglądać do końca stycznia, w warszawskiej Galerii na Chłodnej 31, w budynku Winosfera Chłodna - Where Wine Meets Culture. Zapraszamy!

Modessqe Art Collections at Chłodna 31 Gallery, Warsaw. The exhibition runs untill the end of January.
"Kobiety Freuda" Agaty Kus zajęły II miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Malarskim - Malarstwo Językiem Uniwersalnym
African Dessert. 


Wystawa w ramach projektu Ku Afryce
Co może sprawić, aby trwający ponad miesiąc projekt Ku Afryce nie skończył się tak nagle jak się zaczął? Jak zaradzić temu, aby wytworzone w tym czasie materialne efekty naszych działań pomogły uczniom w slumsie Mathare w Nairobi w Kenii?
Odpowiadając sobie na to pytanie doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie zorganizować wystawę, połączoną ze sprzedażą prac powstałych i podarowanych Ku Afryce przez artystów, którzy są z nami od samego początku projektu. Dzięki temu nie zmarnujemy żadnego fragmentu wytworzonej energii, ale przetworzymy ją dla celu, jaki założyliśmy sobie na wstępie. Przypomnijmy, że jest nim wydanie książki pt. Ku Afryce, której rozpowszechnianie pomoże wytworzyć stypendia dla uczniów w Mathare.

Proponujemy, zatem Wam wszystkim afrykański deser - African Dessert. Apelujemy jednak: Konsumujmy świadomie. Estetyczna rozkosz połączona z satysfakcją zakupu może, bowiem mieć w sobie jednocześnie coś schyłkowego. Tak jak angielskiemu słowu deser (dessert) niedaleko do słowa pustynia (desert), tak chwilowej rozkoszy konsumpcji blisko do dojmującego uczucia braku. Rozważcie, więc, że kupując wystawione prace, nie zaspokajacie tylko swoich estetycznych pragnień, lecz także pomagacie uczniom, którzy spożytkują pieniądze na własną edukację. Zakup prac to duża odpowiedzialność, która nie powinna być jednak ciężarem. Ona właśnie daje uczucie długotrwałej satysfakcji, którą sprawia współudział w projekcie Ku Afryce.

Artyści biorący udział w wystawie:

Marlena Biczak
Malwina Bienias
Piotr Błachut
Tatiana Czekalska, Leszek Golec
Justyna Górowska i Adam Gruba
Kamil Kuitkowski
Agata Kus i Tomasz Prymon
Magdalena Lazar
Paulina Lichwicka
Bartosz Przybył-Ołowski
Michał Sroka
Zofia Szczęsna
Szymon Szelc
Grzegorz Zygier
Ewa Zarzycka

Kurator wystawy: Dominik Kuryłek

Naturalny Sklepik
14 – 28 listopada
Pon. – Pt.: 09:00 – 19:00
Sob.: 09:00 – 15:00

Współpraca: Fundacja RazemPamoja, Grupa Banda, Wydział Intermediów – Pracownia Sztuki Performance, ASP w Krakowie

Podziękowania: Marta Błachut, Paulina Ołowska, Marta Potaczek, Józef Karkula, Paweł Gacek, Dave Kosacki

Wystawa zrealizowana w ramach projektu Ku Afryce:www.facebook.com/kuafryce

Proponujemy, zatem Wam wszystkim afrykański deser - African Dessert. Apelujemy jednak: Konsumujmy świadomie. Estetyczna rozkosz połączona z satysfakcją zakupu może, bowiem mieć w sobie jednocześnie coś schyłkowego. Tak jak angielskiemu słowu deser (dessert) niedaleko do słowa pustynia (desert), tak chwilowej rozkoszy konsumpcji blisko do dojmującego uczucia braku. Rozważcie, więc, że kupując wystawione prace, nie zaspokajacie tylko swoich estetycznych pragnień, lecz także pomagacie uczniom, którzy spożytkują pieniądze na własną edukację. Zakup prac to duża odpowiedzialność, która nie powinna być jednak ciężarem. Ona właśnie daje uczucie długotrwałej satysfakcji, którą sprawia współudział w projekcie Ku Afryce. 
Artyści biorący udział w wystawie:
Marlena BiczakMalwina BieniasPiotr BłachutTatiana Czekalska, Leszek GolecJustyna Górowska i Adam GrubaKamil KuitkowskiAgata Kus i Tomasz PrymonMagdalena LazarPaulina LichwickaBartosz Przybył-Ołowski Michał SrokaZofia SzczęsnaSzymon SzelcGrzegorz ZygierEwa Zarzycka
Kurator wystawy: Dominik Kuryłek
Naturalny Sklepik14 – 28 listopadaPon. – Pt.: 09:00 – 19:00Sob.: 09:00 – 15:00
Współpraca: Fundacja RazemPamoja, Grupa Banda, Wydział Intermediów – Pracownia Sztuki Performance, ASP w Krakowie
Podziękowania: Marta Błachut, Paulina Ołowska, Marta Potaczek, Józef Karkula, Paweł Gacek, Dave Kosacki
Wystawa zrealizowana w ramach projektu Ku Afryce:www.facebook.com/kuafryce

NOTES o naszym muralu! Rozkładówka strony 32-33


15 LISTOPADA / PIĄTEK SZTUKA VIDEO KOBIET NA FESTIWALU TRANSSMISJA w Krakowie.


Klub Alchemia, ul. Estery 5, godz . 17:00Wideo kobiet bez wątpienia znajduje swoje miejsce w kulturze. Można jednak odnieść wrażenie, że kobiety często nie mają okazji do zaprezentowania swojej ekspresji. Projekcja wideo w Alchemii jest więc okazją do zapoznania się z twórczą postawą kobiet. Zaprezentujemy artystki bardziej znane, ale również te odkrywane przez nas w ramach Kobiecej Transsmisji.Artykuł w Menażerii


Prezentacja prac w magazynie kulturalnym Menażeria. Strony 62-85.


WRO on Tour c.d:

MUZAPLUS, Israel, Tel Aviv -  Jaffa:
7-17.11.2013 Galeria Lipowa 13 Lublin

WRO 2013 Pioneering Values On Tour to przekrojowy wybór prac i dokumentacji z programu Biennale WRO, zestawiony przez dyrektora artystycznego, Piotra Krajewskiego.
WRO 2013, to pod wieloma względami największa z dotychczasowych edycji biennale ukazującego sztukę mediów jako integralną część sztuki współczesnej. Wydarzenia i wystawy połączone w 2013 roku hasłem Pioneering Values przygotowywano w kontekście 50-lecia sztuki elektronicznej. Obraz wpływu na kształt współczesności praktyk artystycznych mających swój rodowód w eksperymentach sztuki elektronicznej lat 60. XX w. został uzupełniony o przykłady najnowszych, zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat projektów artystycznych wykorzystujących współczesne narzędzia komunikacji.
Tematyczne zestawy WRO Pioneering Values On Tour gromadzą dzięki temu obok charakterystycznych i znaczących realizacji wybitnych pionierów sztuki mediów, wyjątkowe dzieła z poszczególnych programów kuratorskich, a także najnowsze i najciekawsze realizacje wybrane ze zgłoszeń na tegoroczne Biennale – od post video-artowych, wyrafinowanych ekranowych kompozycji wizualnych i form eksperymentalnych, przez rejestracje multimedialnych performansów i interaktywnych instalacji, po projekty związane z nowymi kulturowymi i społecznościowymi formami komunikacji.
Dokumentacja wydarzeń i wystaw, opatrzona podczas projekcji komentarzem, prezentuje specjalnie zaaranżowane przestrzenie Biennale oddając atmosferę wielkiego spotkania twórców, innowatorów, myślicieli, ukazuje aktualne kierunki w sztuce mediów, postawy i intuicje obecne dziś w praktyce artystycznej, zwraca uwagę na różnorodność społecznych odniesień i cywilizacyjnych zagadnień definiowanych przez współczesną sztukę.

Program WRO2013 Pioneering Values On Tour:

- Łukasz Prus-Niewiadomski, Taniec bezwarunkowy /Dance of reflexes/, 2012, PL, 3 min
- Carolee Schneemann, Body collage, 1967, USA, 4 min
- Agata Kus, Matka /Mother/, 2012, PL, 4 min
- Skip Blumberg, Flying morning glory on fire, 1985, USA, 4 min
- Robert Cahen, L’invitation au voyage, 1974, FR, 9 min
- Mihai Grecu + Gleize Thibault, Glucose, 2012, RO/FR, 7 min
- Single Wing Turquoise Bird, Light Show, 1969-2013, USA, 5 min
- Vasulka Woody, C-Trend, 1974, USA, 9 min 3 sek
- Nicky Assmann, Solace, 2011, NL, 7 min 5 sek
- Masahiro Tsutani, Between regularity and irregularity, 2012, JP, 7 min 50 sek
- Yaima Carrazana, Jasper Jones from Nail Polish Tutorials, 2011, CU, 7 min
- Justyna Misiuk, RGB Lookbook, 2013, PL, 5 min
- Zapruder – Ranocchi Nadia + Zamagni David, The rats leave the ship, 2012, IT, 29 min 40 sek (fragm. 17 min 41 sek.)

SCREENING:


Re: (reminiscence, remix, reflection)
Re: is a media art exhibition presenting works from the following collections: Mindware. Technologies of Dialogue, Lublin 2011; 15th Media Art Biennale WRO 2013 Pioneering Values; Society for the Encouragement of the Fine Arts in Lublin; Arsenał Gallery and Podlasie Society for the Encouragement of Fine Arts in Bialystok.
Exhibition is a through display of the artistic quest and encounters with various technological tools used in the realm of digital art. Importantly, “Re:” takes place during the 50th anniversary of electronic art that frames a significant context for the exhibition. Artworks and documentations are derived from Polish repositories and contemporary art collection and were selected to reflect the significance of media art, its ability to interpret and reinterpret the issues of the present-day world.
Artists taking part: Piotr Bosacki, Martin Bricelj Baraga, Hubert Czerepok, Dotka Group (Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka), Paweł Janicki, Norman Leto, Andrij Linik, Vasili Macharadze and Tomasz Malec, Darija Medić, Anna Molska, Boris Oicherman, Alexandre Perigot, Sergij Petljuk, Dominika Sobolewska, Piotr Wyrzykowski, Wrocenter Group, Marcello Zamenhoff and Maria Apoleika.
Exhibition is a result of a cooperation between: Zbigniew Sobczuk (Society for the Encouragement of the Fine Arts in Lublin, co-curator of the Collection of the Contamporary Art in Lublin, and curator of the Mindware. Technologies of Dialogue project) Piotr Krajewski (WRO Art Center – artistic director of the WRO 2013 Pioneering Values Biennale and Monika Szewczyk (Arsenał Gallery, curator of the Arsenał Gallery Collection and the Podlasie Society for the Encouragement of Fine Arts collection)

13-16.11.2013 Aarhus Film Festival, Denmark

Special film/video screenings from the series of WRO 2013 Pioneering Values program, in the presence of Artistic Director Piotr Krajewski, will be presented for four days as part of the Aarhus Film Festival (13-16.11.2013, 19.00-21.00).
During the Aarhus Film Festival two programs, comprising of works from the shows and exhibitions of the WRO Biennale 2013, are going to be screened. The selection has been made by the WRO art director, Piotr Krajewski, and it juxtaposes contemporary works created by artists from around the world, with the ‘classic’ pieces, coming from the early period of the intermedia and video art’s shaping. This way not only the originality of particular works is incisive,  but the continuation of certain attitudes originating in the pursuits, experiments, and explorations dating back to the 1960’s.


Dyplom- Początek drogi.

Zamysłem Biennale jest promowanie twórczości młodych artystów, absolwentów wydziałów polskich szkół wyższych kształcących w klasycznych dziedzinach sztuk plastycznych.

Jury wyłoniło 9 osób które wezmą udział w wystawie Biennale Młodej Polskiej Sztuki w Galerii Pryzmat, podczas wernisażu Patron konkursu ogłosi nazwisko laureata Nagrody Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wystawa PLASTIC Living In The iWorld 

Sfinalizowaniem współpracy Agaty Kuz z zespołem PLASTIC nad materiałem Living In The iWorld jest wystawa w przestrzeni "i". 

Wystawa Living In The iWorld zamknięta jest nie tylko 
w plastikowym pudełku wydanej świeżo płyty, ale również 
otwiera się i żyje w świecie „i”. Artystka - Agata Kus,
oprócz prezentowania swoich prac malarskich, stworzyła
przede wszystkim instalacje i sytuacje aranżowane w wyniku
inspiracji światem muzyki pop. Wystawa jest odpowiedzią na
artystyczny przekaz z 1994 roku, związany z okładką solowej
płyty Dave’a Stewarta Greetings from the Gutter oraz
videoklipem Heart Of Stone, zrealizowanych przy współpracy
Damiena Hirst’a. Jest również hołdem oddanym innym
artystom: Marinie Abramowić oraz Michelangelo Pistoletto.
Członkowie zespołu PLASTIC, jak sugeruje to nazwa, na
okoliczność wystawy sami stali się tworzywem instalacji
artystki, która eksponuje ich jako dzieła sztuki.Obraz Agaty Kus w Arteonie!

Swoim patronatem III PMS "Świeża Krew" objął magazyn artystyczny Arteon. Dziękujemy za wsparcie! 

A w najnowszym numerze magazynu, w "Galerii" reprodukcja Grand Prix III Przeglądu, obraz Agaty Kus. 

Na weekend polecamy więc wizytę w Socato, gdzie obraz można podziwiać na żywo (dziś do 16), a następnie odwiedzenie kiosków i zaopatrzenie się w kulturalną lekturę na weekend 


III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów 

Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Modessqe

pdf

WRO 2013 On Tour at the Aarhus Festival

Special film/video screenings from the series of WRO 2013 Pioneering Values program, in the presence of Artistic Director Piotr Krajewski, will be presented for four days as part of the Aarhus Film Festival.
13, 14, 15, 16 November, 7-9PM
Premiera płyty projektowanej wizualnie przez Agatę Kus.

PLASTIC- Living In The iWorld

Premiera nowej płyty naszych przyjaciół już we wtorek 15 października!

Mieliśmy dużo pracy, ale również i radości przy tworzeniu okładki, która stała się wydarzeniem. 
W plastikowym pudełku zamknęliśmy galerię, a w niej wystawę, na której wernisaż zapraszamy wraz z premierą płyty!


"Plastic na swojej trzeciej płycie ewoluował tworząc utwory ciekawe, nienaiwne, i nieoczywiste.
W złotej pigułce zamknięta jest historia wykluwania się idei, kaprysy natchnienia, wirtualne problemy e-osobowości, sny o lataniu, i samotność, i tęsknota, i pragnienie, i sens, i miłość - zabawnie i smutno aż po bezradne uzależnienie od zapachu ukochanej osoby.
Jest i retro - wychodząc z założenia, że wszystko już było, Plastic bawi się spuścizną swoich idoli.

Także w okładce płyty stworzonej przez Agatę Kus znajdziemy odpowiedź na zew z przeszłości - biel i cała galeria artystycznych zdarzeń w hołdzie dla twórczości Damiena Hirsta, Mariny Abramović, Michelangelo Pistoletto i Dave’a Stewarta."
Grand Prix w przeglądzie malarskim "Świeża Krew"!

Wernisaż III Przeglądu Młodej Sztuki "Świeża krew" już za nami! Ogłaszamy uroczyście, że Grand Prix Przeglądu otrzymała Agata Kus za obraz "I cannnot compete with you..." (fot. poniżej).
Mural Agaty Kus i Tomka Prymona w Przestrzeni Wymiany projektu Ku Afryce!

Zapraszamy wszystkich do udziału w projekcie Wymiany książek filozoficznych z prywatnej biblioteki Bartka Przybył- Ołowskiego, który wymienia je na środki mające wspomagać program Fundacji Razem Pamoja. Przestrzeń wymiany zdobi mural autorstwa Agaty Kus i Tomka Prymona, a wnętrze powstało również dzięki współpracy i pomysłom samego Bartka. Wraz z kuratorem- Dominikiem Kuryłkiem polecamy bliższe zapoznanie się z inicjatywą oraz całym programem przedsięwzięcia, które trwać będzie do połowy listopada!


Wywiad Justyny Nowickiej dla Radia Kraków z Dominikiem Kuryłkiem, Piotrem Błachutem i Bartoszem Przybył-Ołowskim o akcji społeczno-artystycznej Ku Afryce - książka-wymiana-spotkanie. Galeria Smaku ul. Krupnicza 8, Kraków. 

Audycja Koło kultury, sztuki wizualne i teatr. Radio Krakow.
tutaj


OTWARCIE KU AFRYCE
Rozpoczęcie wymiany książek. Bartosz Przybył-Ołowski i Jan Sawiniewicz, założyciele Fundacji RazemPamoja opowiedzą o edukacji współpracy i filozofii wymiany.

KU AFRYCE
biblioteka-wymiana-spotkanie

projekt artystyczno-społeczny

Wydajmy wspólnie książkę Ku Afryce!

"W takim samym stopniu, w jakim twoje rozumienie Afryki i stosunek do niej stają się bardziej pozytywne, poprawia się też twoje rozumienie i stosunek do samego siebie…"
Malcolm X

Książka Ku Afryce to świadectwo niebywałego dialogu pomiędzy dziećmi z Mathare w Nairobi (Kenia) i ich rówieśnikami w Rabce-Zdroju (Polska) prowadzonego w ramach projektu Fundacji RazemPamoja, który zainspirował międzynarodowe grono badaczy do poważnej naukowej refleksji.

Postanowiliśmy zamienić prywatną bibliotekę na pieniądze, które pozwolą wydać książkę Ku Afryce, a ją z kolei na stypendia dla uczniów szkół podstawowych z Mathare slums pozwalające im na kontynuowanie edukacji w liceach.

Przyjdź na Krupniczą 8 do Galerii Smaku i stań się współwydawcą Ku Afryce. Zostań chwilę w galerii, przewertuj książki. Zamień jakąkolwiek z nich na pieniądze, które pozwolą wydać książkę Ku Afryce.

Najważniejsze jest jednak to, abyśmy kontaktując się ze sobą, pomyśleli wspólnie o tym, jak dystrybuować w przyszłości Ku Afryce, aby sfinansować stypendia dla uczniów w Mathare.

Spotykajmy się w Naturalnym Sklepiku-Galerii Smaku na Krupniczej 8 w Krakowie w każdy czwartek o 19:00 na inspirujące do przemyśleń spotkania, podczas których będziemy:

- rozmawiać o alternatywnej ekonomii,
- innych sposobach uczestnictwa w kulturze,
- słuchać muzyki,
- rozmawiać o ludziach wyłamujących się z kulturowych ram,
- uczestniczyć w performansach,
- dyskutować o podróżach,
- słuchać wykładów,
- czytać książki,
- oglądać filmy,


Jeżeli chcesz poznać dokładnie treść ksiązki Ku Afryce przyjdź na Krupniczą 8, napisz do nas albo wejdź na naszą stronę. www.facebook.com/kuafryce

Zapraszamy do czytania art-zina „Surówka z książki”, w którym umieszczamy „na gorąco” relacje ze spotkań wokół książki Ku Afryce. Pismo dostępne jest w Galerii Smaku. Nowy numer pojawia się w każdy poniedziałek.

Wymiana książek z kolekcji filozoficznej
codziennie, od 26.09 do 14.11, w godzinach od 9:00 do 19:00
Wydarzenia towarzyszące: każdy czwartek od 26.09 do 14.11 o godzinie 19:00.
Naturalny Sklepik-Galeria Smaku, Krupnicza 8, Kraków

Grupa sprawcza: Bartek Przybył-Ołowski (bart.pamoja@gmail.com), Dominik Kuryłek (dodoptak@gmail.com), Piotr Błachut (p.blachut@wp.pl)
Aranżacja wnętrza: Agata Kus, Tomasz Prymon
Oprawa plastyczna: Grupa Banda (Marlena Biczak, Zofia Szczęsna, Paulina Lichwicka, Michał Sroka, Kamil Kuitkowski, Szymon Szelc, Maria Kozakiewicz, Trewor Philips, Weronika Trypa, Xawery Wolski i Dariusz Vasina)
Redakcja art-zina: Karolina Szymkiewicz
Tłumaczenie: Bartosz Sowiński
Współpraca: Fundacja RazemPamoja, Naturalny Sklepik – Galeria Smaku, Wydział Intermediów – Pracownia Sztuki Performance, ASP w Krakowie
Podziękowania: Marta Błachut, Paulina Ołowska, Marta Potaczek, Józef Karkula, Paweł Gacek, Julia Jankowska, Dave Kosacki

------------------------------------------------------------

KU AFRYCE OPENING
A launch of the book exchange. Bartosz Przybył-Ołowski and Jan Sawiniewicz, founders of the RazemPamoja Foundation, in discussion on collaborative education and the philosophy of exchange.

Cocert by: Marcin Urzędowski, Wojciech "Pinokio" Sochaczewski (Tamtamitutu)

KU AFRYCE [TOWARDS AFRICA]
library exchange encounter

artistic and social project


Let's publish Ku Afryce [Towards Africa] together!

"To the same degree that your understanding of and attitude towards Africa becomes more positive, your understanding of and attitude towards yourself will also become more positive…"
Malcolm X

The book Ku Afryce [Towards Africa] is a testimony to the great dialogue between children from Mathare in Nairobi, Kenya, and their peers from Rabka–Zdrój, Poland, taking place as part of the project carried out by the RazemPamoja Foundation to inspire serious scientific reflection in international research circles.

We have decided to exchange a private library for money to publish the book Ku Afryce [Towards Africa], which in turn will help to provide the primary school students from the slums of Mathare with scholarships to fund their secondary education.

Come to Galeria Smaku at ul. Krupnicza 8 in Kraków now and become a co-publisher of the book. Enjoy yourself in the gallery and flick through the books. Exchange any of the books for money to help us publish the book Ku Afryce [Towards Africa]*.

More importantly, however, we would like you to meet and think about how to distribute Ku Afryce [Towards Africa] in the future to provide funding for the scholarships for the children in Mathare.

Let's meet every Thursday at 7 pm at Naturalny Sklepik–Galeria Smaku at ul. Krupnicza 8 in Kraków to take part in various thought-provoking events that are held to:

- discuss alternative economics,
- and new ways to participate in culture,
- listen to music,
- talk about people that break the cultural mould,
- participate in performances,
- discuss travels,
- listen to lectures,
- read books,
- watch films,
...

If you wish to find out more about the content of the book Ku Afryce [Towards Africa], come to ul. Krupnicza 8, send us an email or visit our Facebook page. www.facebook.com/kuafryce

You may also like to keep up to date with our art-zine Surówka z książki [Book Salad], which presents the latest news on the meetings held to publish the book. The zine is available at Galeria Smaku. Each new issue is released every Monday.

A book exchange from the philosophy collection:
every day, between 9 am and 7 pm, from 26th September to 14th November.
Accompanying events: every Thursday at 7 pm, from 26th September to 14th November.
Naturalny Sklepik–Galeria Smaku, ul. Krupnicza 8, Kraków.

Prime movers and initiators: Bartek Przybył-Ołowski (bart.pamoja@gmail.com), Dominik Kuryłek (dodoptak@gmail.com), Piotr Błachut (p.blachut@wp.pl)
Interior design: Agata Kus, Tomasz Prymon
Graphic design: Marlena Biczak
Visual setting: Banda Group (Marlena Biczak, Zofia Szczęsna, Paulina Lichwicka, Michał Sroka, Kamil Kuitkowski, Szymon Szelc, Maria Kozakiewicz, Trewor Philips, Weronika Trypa, Xawery Wolski i Dariusz Vasina)
Art zine editor: Karolina Szymkiewicz
Translated by: Bartosz Sowiński.
Cooperation: RazemPamoja Foundation; Naturalny Sklepik–Galeria Smaku; Performance Studio at the Faculty of Intermedia, Academy of Fine Arts in Kraków
Acknowledgements: Marta Błachut, Paulina Ołowska, Marta Potaczek, Józef Karkula, Paweł Gacek, Julia Jankowska, Dave Kosacki
30.08 – 08.09.2013 ArtNastup Festival

Re: (reminiscence, remix, reflection)
Exhibition is part of the ArtNastup Festival in Lviv
30th August – 8th September 2013
Re: is a media art exhibition presenting works from the following collections: Mindware. Technologies of Dialogue, Lublin 2011; 15th Media Art Biennale WRO 2013 Pioneering Values; Society for the Encouragement of the Fine Arts in Lublin; Arsenał Gallery and Podlasie Society for the Encouragement of Fine Arts in Bialystok.
Exhibition is a through display of the artistic quest and encounters with various technological tools used in the realm of digital art. Importantly, “Re:” takes place during the 50th anniversary of electronic art that frames a significant context for the exhibition. Artworks and documentations are derived from Polish repositories and contemporary art collection and were selected to reflect the significance of media art, its ability to interpret and reinterpret the issues of the present-day world.
Artists taking part: Piotr Bosacki, Martin Bricelj Baraga, Hubert Czerepok, Dotka Group (Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka), Paweł Janicki, Norman Leto, Andrij Linik, Vasili Macharadze and Tomasz Malec, Darija Medić, Anna Molska, Boris Oicherman, Alexandre Perigot, Sergij Petljuk, Dominika Sobolewska, Piotr Wyrzykowski, Wrocenter Group, Marcello Zamenhoff and Maria Apoleika.
Exhibition is a result of a cooperation between: Zbigniew Sobczuk (Society for the Encouragement of the Fine Arts in Lublin, co-curator of the Collection of the Contamporary Art in Lublin, and curator of the Mindware. Technologies of Dialogue project) Piotr Krajewski (WRO Art Center – artistic director of the WRO 2013 Pioneering Values Biennale and Monika Szewczyk (Arsenał Gallery, curator of the Arsenał Gallery Collection and the Podlasie Society for the Encouragement of Fine Arts collection)

7.09.2013 ArtLoop Festival Sopot

WRO on Tour in Screen section of the ArtLoop Festival in Sopot. Screening together with the introduction by Piotr Krajewski, artistic director of the WRO 2013 Biennale, will be held on September 7th at 5:00pm in the Państwowa Galeria Sztuki (Plac Zdrojowy 2
).
FAMA 2013 i wystawa I WISH YOU A NEW BRAVE  WORLD

WYRÓŻNIENIE i tytuł LAUREATA FESTIWALU – za wysoki poziom prezentacji
w kategorii sztuki wizualne
> Agata Kus20|08|2013 Galeria Miejsce sztuki44 16:30

Wernisaż wystawy uczestników sekcji sztuk wizualnych (sztuki plastyczne, film, video, fotografia). Wystawa trwa do 23.08.2013.
O, co za widok! Tyle cudnych istot!
Piękna jest ludzkość! O nowy, wspaniały, świat, w którym żyją tacy ludzie!
William Shakespeare „Burza”, Akt V, Scena I

Ekonomia skali powoduje że sztuka masowa nie przemija.
Noël Carroll
Głęboka niechęć do relatywizmu jaką żywił E.H. Gombrich była przeczuciem nadchodzącego „nowego wspaniałego świata”, uwodzącego łatwością formułowania odpowiedzi, jaką daje toporny manicheizm, będący religią współczesnej kultury masowej. Jest to jednak łatwość sprzedaży w supermarkecie, gdzie czerpie się przyjemność nie „z samego dzieła sztuki, lecz języka, który to dzieło sztuki określa, traktującego się (język) jako dzieło sztuki samo w sobie”.

Postępująca hermetyczność współczesnej sztuki, wyrafinowany elitaryzm, pozwalają zadać pytanie o sens jednostkowego przekazu, zakładając ze jest on w dalszym ciągu składowym twórczego procesu. Codzienność to coraz częściej iluzjonistyczne obrazy, symulakry przestrzeni wizualnych, które nie posiadają odniesienia w realnym świecie, hedonistyczne sny Kalibana.

Życzymy Wam Nowego Wspaniałego Świata.
Andrzej Pawełczyk

9 Triennale Małych Form Malarskich Toruń 2013


9 Triennale Małych Form Malarskich - Toruń 2013
uroczysty wernisaż połączony z rozdaniem nagród laureatom 9 TMFM
23 sierpnia 2013 (piątek), o godz. 16.00
Wystawa czynna do 29 września 2013
Kurator 9 TMFM: Teresa Dudzińska
                                                                    
Triennale Małych Form Malarskich jest cykliczną ogólnopolską imprezą „Wozowni” prezentującą poszukiwania i osiągnięcia w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich współczesnych kierunkach twórczych. 
Triennale ma charakter konkursowy i jest skierowane do profesjonalnych artystów plastyków, a także do dyplomantów wyższych uczelni plastycznych. Formuła imprezy jest otwarta, co daje okazję do szerokiej konfrontacji twórczości plastyków, którzy uprawiają ten rodzaj malarstwa. Organizatorzy pozostawiają artystom pełną swobodę w wyborze techniki, tematu, stylistyki. Jedyne ograniczenie stanowią wymiary prac i to właśnie decyduje o specyfice i atrakcyjności toruńskiego triennale – format pracy nie może przekraczać 600 cm2
Ograniczenie formatowe nie ma być jedynie alternatywą wielkoformatowych prac, lecz szansą na dzieło skondensowane, treściwe, poszukujące nowych rozwiązań malarskich, adekwatnych do naszych czasów. Akceptując wszelkie propozycje w ramach regulaminu, spodziewamy się prac niekonwencjonalnych, z pomysłem, wywołujących żywą reakcję, stawiających na antypodach naszych oczekiwań banał i komercję. Mały format, dający miejsce refleksji i metaforze, to także pole eksperymentu, gdzie powinno się rodzić coś odmiennego i ryzykownego. (fragment tekstu z regulaminu 9 TMFM).
Lucania Film Festival 10/11/12/13 Sierpień


After watching about 1000 films from all over the world and after the accurate work of the preselection Committee the LFF 2013 is pleased to publish the list of international short films for the sections of “Fiction and Animation”, “Video art” and Next Future. Other Section feature Films and Kids School asap.
Sezione Lungometraggi
- Ai Wei Wei never sorryAlison Klayman, Fiction, Usa
- Elena, Petra Costa, Fiction, Brasil
Fiction and animation
- The Radar, J. Rouller Nicky Marbot, Fiction, France
- Bishtar az do saat, Ali Asgari, Fiction, Iran
- Something will turn up, Thanos Psichogios, Fiction, Greece
- Ammore, Paolo Sassanelli, Fiction ,Italy
- Black MulBerry, Gabriel Rrazmadze, Fiction, Georgia
- Rhino, Full Throttle, Kamerapferd, Fiction, Germany
- Km, Christos Nikou, Fiction, Greece
- L’esecuzione, Enrcio Iannacone, Fiction,Italy
- L’assistente, Davide Guiraud, Anne Claire Jaulin, Fiction, France
- Intus, Gary Seghers, Fiction, Belgium
- Voice Over, Martin Rosete, Fiction, Spain
- Ziegenort, Tomas Popakul, Ani, Poland
- Sehen wir uns nicht in dieser Welt, Daniel Hoepfner, Ani, Germany
- Mouth wide open, ears shut tight, Tom Madar, Emily Noy, Ani, Israel
- The hungry corpse, Gergely Wootsih, Ani, United Kingdom
- The walking food, Chang, Tung-Chun, Ani, Taiwan
- Oilman, Seyran Mahmudoglu, Azerbaijan, Doc-Fiction
- Bajo la Almohada, Isabel Herguera, Ani, Spain
Next Future
- Genesi, Donatella Altieri, Fiction, Italy
- Sisters, Marta Abad Blay, Fiction, Netherlands
- Matilde, Vito Palmieri, Fiction, Italy
- Corso Dante, Gianni Saponara, Fiction, Italy
- Emilio, Angelo Cretella, Fiction, Italy
Video art
WRO on tour screening program for Lucania Film Festival
curated by Piotr Krajewski
coordinated by Bartosz Konieczny
The WRO International Media Art Biennale is the major forum for new media art in Poland and one of the leading contemporary art events in Europe. since its inception.
In 1989, WRO has been presenting art forms created using new media for artistic expression and communication, the array of exhibitions and presentations that make up every WRO biennale feature awide variety of genres and forms, including video art, installations, multimedia concerts and performances, interactive works, net and social-media projects.
- Mihai Grecu + Thibault Gleize – Glucose, 2012, Ro/Fr, 7:18
- Provmyza – Galina Myznikova + Sergey Provorov – Eternity, 2012, Ru, 36:15
- Julia Kurek – Barbie’s American Dream, 2012 Pl,2:53
- Justyna Misiuk – Rgb Lookbook, 2013, Pl, 5:00
- Łukasz Prus-Niewiadomski – Taniec Bezwarunkowy / Dance Of Reflexes, 2012, Pl, 2:18
- Dobrosława Nowak – Swan, 2012, Pl, 1:12
- Jerzy Dobrzański – Polish And Cleaners, Pl, 2012, 2:53
- Agata Kus – Matka / Mother, 2012, Pl, 9:03
- Marcelo Zammenhoff + Maria Apoleika – Ukraiński Nawigator / Ukrainian Navigator, 2012, Pl, 17:30
- Zapruder – Nadia Ranocchi + David Zamagni – Rats Leave The Ship, 2012, It, 30:19
- Igor Krenz – Rerun, 2012, Pl, 20:30
- Wojtek Doroszuk – Festin, 2012, Pl, 20:00 (Of The Artist And Galerie Joseph Tang, Paris)
- Jarosław Kapuściński – United, 2013, Pl, 09:00
- Philipp Artus – Snail Trail, 2012, De, 3:50
- Nicky Assman – Solace, 2011, Nl, 7:05
- Masahiro Tsutani – Between Regularity An D Irregularity, 2012, Jp, 07:50
- Daniel Schwarz – Piece Of Paper, 2011, De, 02:59

Katalog:I Międzynarodowy Konkurs Malarski Modessqe.

uż wybrali! 22 najlepsze obrazy z 116 biorących udział w II etapie konkursu (wyłonione wcześniej z 1350 zgłoszonych prac!)

Zwycięzców poznacie już za miesiąc, 6 września podczas wernisażu wystawy połączonego z Galą Wręczenia nagród. A oto lista finalistów naszego konkursu>http://www.modessqe.com/wyniki

///
They've choosen!!! 22 best paintings from 116 qualified to the second stage of our contest (after the preselection from 1350!).

The winners of the contest will be announced during the prize-winner ceremony, accompanying the exhibition opening, on the 6th of September! In the meantime you can check the list of finalists here>http://www.modessqe.com/en//results
Agata Kus, Rabatka, olej na płótnie, 200x140cm, 2013
I Międzynarodowy Konkurs Malarski Modessque


III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej w SokołowskuWRO Pioneering Values on Tour w Sokołowsku
31 lipca 2013, godzina 17:00
 Katarzyna Wejman
W ramach Kontekstów 2013 zaprezentowany zostanie specjalny program sztuki video przygotowany przez WRO Art Center w ramach WRO Pioneering Values on Tour. Został on przygotowany w oparciu o archiwa WRO oraz materiały Biennale Sztuki Mediów WRO 2013. Kuratorem programu jest Piotr Krajewski, Prowadzenie: Bartosz Korzeniowski.
WRO 2013 Pioneering Values On Tour to przekrojowy wybór prac i dokumentacji z programu Biennale WRO, zestawiony przez dyrektora artystycznego, Piotra Krajewskiego. WRO 2013, to pod wieloma względami największa z dotychczasowych edycji biennale ukazującego sztukę mediów jako integralną część sztuki współczesnej.
Wydarzenia i wystawy połączone w 2013 roku hasłem Pioneering Values przygotowywano w kontekście 50-lecia sztuki elektronicznej. Obraz wpływu na kształt współczesności praktyk artystycznych mających swój rodowód w eksperymentach sztuki elektronicznej lat 60. został uzupełniony o przykłady najnowszych, zrealizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat projektów artystycznych wykorzystujących współczesne narzędzia komunikacji.
Tematyczne zestawy WRO Pioneering Values On Tour gromadzą dzięki temu obok charakterystycznych i znaczących realizacji wybitnych pionierów sztuki mediów, wyjątkowe dzieła z poszczególnych programów kuratorskich, a także najnowsze i najciekawsze realizacje wybrane ze zgłoszeń na tegoroczne Biennale – od post video-artowych, wyrafinowanych ekranowych kompozycji wizualnych i form eksperymentalnych, przez rejestracje multimedialnych performansów i interaktywnych instalacji, po projekty związane z nowymi kulturowymi i społecznościowymi formami komunikacji.
Dokumentacja wydarzeń i wystaw, opatrzona podczas projekcji komentarzem, prezentuje specjalnie zaaranżowane przestrzenie Biennale oddając atmosferę wielkiego spotkania twórców, innowatorów, myślicieli, ukazuje aktualne kierunki w sztuce mediów, postawy i intuicje obecne dziś w praktyce artystycznej, zwraca uwagę na różnorodność społecznych odniesień i cywilizacyjnych zagadnień definiowanych przez współczesną sztukę.
Program:
  •  Julia Kurek - Barbie's American Dream, 2012 PL, 2:53
  •  Marcelo Zammenhoff + Maria Apoleika - Ukraiński Nawigator / Ukrainian Navigator, 2012, PL, 17:30
  •  Agata Kus - Matka / Mother, 2012, PL, 9:03
  •  Provmyza - Galina Myznikova + Sergey Provorov - Eternity, 2012, RU, 36:15 (wybór: 10 min.)
  •  Jerzy Dobrzański - Polish and cleaners, PL, 2012,  2:53
  •  Justyna Misiuk - RGB LookBook, 2013, PL, 5:00
  •  Łukasz Prus-Niewiadomski - Taniec Bezwarunkowy / Dance of Reflexes, 2012, PL, 2:18
  •  Mihai Grecu + Thibault Gleize - Glucose, 2012, RO/FR, 7:18


Aktywnie wspieramy Fundację Razem Pamoja, fundującą stypendia dla dzieci ze slumsów w Mathare.


RABKA-ZDRÓJ: Sklep warzywno-owocowy przy ulicy Orkana został w niecodzienny sposób pomalowany. Zrobili to krakowscy artyści na czele z nauczycielem filozofii w rabczańskim Liceum Romera Bartoszem Przybyłem-Ołowskim w ramach projektu fundacji "Razem - Pamoja". Sklep wygląda teraz, jak podkreślają organizatorzy akcji, jak większość tego typu sklepów na prowincji Afryki.
Bartosz Przybył-Ołowski znany jest z akcji "Licealiści: Mathare slums – Rabka Zdrój", którą w ubiegłym roku realizowało liceum Romera. Akcja miała na celu zbliżenie młodzieży z rabczańskiego uzdrowiska z rówieśnikami z afrykańskich slamsów w Nairobii. Udało się, a projekt dostał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. 

Powstały w ciągu ostatnich dwóch dni mural na sklepie Mariusza Miśkowca, to swego rodzaju epilog tego projektu, choć to więcej niż polsko-kenijska wymiana stylistyki. - Kolory, kształty, cała stylistyka, którą nanieśliśmy na kiosk nawiązuje bezpośrednio do estetyki afrykańskiej. W Afryce są bardzo podobnie wyglądające kioski, jak ten. Można je spotkać w wielu wioskach. Ale, co też ważne, chcemy wrócić do tradycji, która kiedyś funkcjonowała w Rabce, kilkadziesiąt lat temu. Zanim na sklepach pojawiły się plastikowe szyldy, ludzie je malowali - przypomina. - To też aspekt walki z grafiką komputerową bez smaku. 

Sklep malowali, wspólnie z Bartoszem Przybył-Ołowskim, krakowscy artyści, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych - Agata Kus, Tomasz Prymon i Elżbieta Merta. - Zrobili to pro publico bono. To dzięki ich ogromnej pomocy ten mural mógł powstać. 

Pomagali też uczniowie Romera: Filip Groth i Krzysztof Maciaszek. 

Przypomnijmy, iż kilka tal temu, w podobny sposób pomalowany został budynek Teatru Lalek "Rabcio". Za tamtą inicjatywą stała żona Bartosza Przybył-Ołowskiego - Paulina Ołowska. 

- Ten mural, to coś nowego, ale coś, co czeka Rabkę. W Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, pomalowane sklepy, to coś całkowicie oczywistego. Tam jest to bardzo modne. To szczególnie istotne w czasach kryzysu, że możemy robić rzeczy inteligentne i oszczędne. Wierzę, że Rabkę czeka zdjęcie plastikowych bannerów - podkreśla Bartosz Przybył-Ołowski. 

- A w ramach wymiany - dodaje - będziemy podobny mural malować w Kenii, ale w stylistyce nawiązującej do Rabki.

O polsko-kenijskiej współpracy młodzieży z Rabki-Zdroju pisał ostatnio prestiżowy tygodnik Newsweek - czytaj: TUTAJ

Fundacja RazemPamoja zajmuje się organizowaniem
współpracy między uczniami i nauczycielami z Polski i slumsu
Mathare położonego w stolicy Kenii, Nairobi.

Wiedzą, wrażliwością, nowymi ideami i inspiracjami, które są owocem organi-
zowanych przez RazemPamoja transkontynentalnych spotkań, dzielimy się
po równo. Dzięki temu pomoc, której udzielamy przestaje sprowadzać się do jednos-
tronnego transferu dóbr, staje się sprawiedliwsza oraz wolna od uprzedzeń i przesądów.

Wszystkie zgromadzone przez nas środki przeznaczamy obecnie na Fundusz
Stypendialny RazemPamoja dla uczniów szkół w slumsie Mathare w Nairobi.
W Kenii edukacja powyżej poziomu podstawowego jest płatna. Również i nauka
w podstawówce kosztuje – potrzebne jest jedzenie, ubrania i pomoce szkolne,
na które dzieci z jednego z największych slumsów na świecie nie stać.
Nasze stypendia pozwalają na naukę najmłodszym, a także absolwentom
szkół w Mathare, którzy dzięki temu mogę kontynuować
edukację w liceum. Na ufundowanie jednego rocznego
stypendium potrzeba tylko 1460 złotych!Agata Kus na WRO 2013
Pierścienie Saturna/The Rings Of Saturn
Pałac Bellestremów
Wrocław
WRO 2013 Pioneering Values. 15 Media Art Biennale
O Rybie Pile.
Artykuł Agaty Kus dla Cyber Empathy
Pani Suka, Fragmenty  dyplomu, Wiadomości ASP, nr 61, str. 122-125Targi Rysunku w Paryżu.


ATELIER RICHELIEU – Du 12 au 14 avril 2013Maelle Galerie in DDesign Fair.Pour ne plus recevoir de messages de la Maëlle Galerie, envoyez "stop" à l'adresse suivante : contact@maellegalerie.com 

Dzień Kobiet!

Fotoreportaż z sabatu: SZTUK PUK

Sabat Czarownic zakończony! Powstało wiele mikstur mających przynieść szczęście i powodzenie. Oto jedna z nich zapewniająca spełnienie marzeń: Złoty Deszcze Zeusa, Spełnienie, Euforia, Suczy Jad, Olejek Rozpusty i odrobina Tęczówki Jednorożca. Czy zadziała? Okaże się niebawem. Wkrótce też fotorelacja z magicznego wieczoru, a tymczasem możemy poinformować, że konkurs na najskuteczniejszą miksturę został rozstrzygnięty, a zwycięzcy dostali od nas wiadomości z dobrą nowiną. Warto było, gdyż dla autorów dwóch najlepszych formuł czekają rysunki Agaty Kus i Katarzyny Kukuły. Gratulujemy!

Jak smakuje miłość, jak złość, a jak szczęście? Jaki kolor ma pragnienie, a jaki nadzieja? Czy da się zmieszać radość ze smutkiem bez skutków ubocznych dla zdrowia?

8 marca Galeria Zderzak zamieni się w Magiczny Warsztat pełen bliżej nieokreślonych płynów i substancji. Mieszać, zaklinać i rozlewać będą artystki z Grupy Kuku Kuku: Agata Kus i Katarzyna Kukuła. Przepis na miłość już powstał: kilka kropel smutku, kilka cierpienia, zaślepienia, rozpaczy, euforii z domieszką kropli seksu...Przyjdźcie ze swoimi uczuciami, pragnieniami i potrzebami, a Czarownice z Kuku Kuku przyrządzą dla was wybuchowe mikstury.

djęcia z wernisażu RYBA PIŁA w zakładce "exhibitions"

Kiedy mówimy o sztuce feministycznej? Duet artystek Kuku Kuku przedstawia zbiór prac, które wyjaśniają zawiłości kobiecej natury.

Autorki: Kinga Romek, Agnieszka Pawłowska
Zdjęcia: Maciej Stoczewski
Montaż: Wojciech Andrzejewski
„Tryskawki występują parzyście”


21 lutego – 29 marca 2013
Galeria Zderzak
Kraków, ul. Floriańska 3

Wernisaż i performance w czwartek 21 lutego o godz. 19.00
http://zderzak.vot.pl/ryba-pila.htmlRyba zwyczajna z piłującej rodziny prowadziła dotychczas głównie przydenny tryb życia. ”Rybka lubi pływać, chociaż jest nieżywa”. Nie jest bowiem świadoma posiadania swojej walecznej piły oraz otworków zwanymi tryskawkami. Tryskawki występują parzyście. Parzą się. Piła miała dwie dziurki. Kiedyś nimi tylko piła. Myślała, że służą wyłącznie do nabierania wody w usta, że już zawsze będzie pić. Myliła się.
Ryba piła ma uniwersalny pysk jak podaje TVP. To nieprawda. TVP kłamie. Ryba już się tego domyśliła. Jej wielka piła ma moc sprawczą, umożliwiają to liczne elektroceptory. Pozwalają zarówno wyczuć zagrożenie i ofiarę, a nawet zabić. Od teraz ryba nie będzie już ofiarą. Ryba, syrena, kobieta, nieczuła od pasa w dół. Podwodni mieszkańcy boją się emancypowanych ryb. Nie są ani potrzebne ani pożyteczne. A w dodatku rosną i rozmnażają się powoli. Nie chcą się rozmnażać! Suki. Egoistki. Buntowniczki. Rebeliantki. Mącą spokój Spokojnego Oceanu.
Charakterystyczna piła jest jednak cenionym trofeum; ryby są więc często chwytane do akwariów czy galerii. W naturze i kulturze występują rzadko. Zapisali je do czerwonej, pewnie lewicowej,  księgi zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Piły dziewczyn z Kuku Kuku, zobaczyć możecie na wystawie w Zderzaku. Dokładniejsza znajomość zachowań ryby piły powinna pozwolić na opracowanie jeszcze skuteczniejszych regulacji dotyczących okiełznania i radzenia sobie z tym trudnym gatunkiem kobiet.
                                                                                                                                                                            
Agata Kus
* tekst powstał na podstawie informacji z portali wikipedia.org oraz tvp.info

„Kus to dziewczyńskie sny, sny i lęki, kłopoty z menstruacją, sarnie oczy, sarnie upławy, kryształki-gruzełki, ronienie-przerywanie, blednięcie-zanikanie, powłóczyste spojrzenie, ciche skomlenie, groźne warczenie... Rosnąca atrofia.
Kukuła to cycki z budyniu, truskaweczki-cipeczki, hujki-kokilki, górki-dołeczki, wzwody-wschody, drzewka szczęścia obrośnięte pragnieniami, torty z fantazyjnymi dedykacjami, malowana Kraina Męsko-Damskiej Obfitości... Rosnąca entropia.

Kto dostanie się między te dwie rosnące potęgi - Atrofię i Entropię, Agatę i Kasię - ten zmaleje na wieki. Zostaną po nim tylko bieluchne kosteczki.
Więc ostrożnie, Widzu - nie wspinaj się na natłuszczony słup, nie wychylaj z pędzącej karuzeli, nie słuchaj ulicznych kataryniarzy, bo... Ostrzegałam.

Tryskawki występują parzyście i tak właśnie uzupełniają się Kus (nomen-) i Kukuła (-omen). Kto wypowie pełne zaklęcie, będzie jąkać się do końca życia, jak redaktor Michnik.
- Fga... fga... fgalerii sderzak snowu ukazał się ko...kolejny oh...ydny pa...aszkwil na sztu...ukę, mianowicie g...rupa ku... ku... ku... Może ktoś powie mi fkońcu, jak to się wy...ymawia?
- Kuku Kuku, Adamie.
- Dziękuję, Ma...adziu. Kuku Kuku!”

(fragment recenzji prof. Magdaleny Wtorek, która ukaże się w gazecie)

Pierwsza wystawa Grupy Kuku Kuku (Agata Kus, Katarzyna Kukuła) w Zderzaku wprowadzi widza w trudny klimat kobiecego niedostosowania do świata. Kobiece niedostosowanie w tym przypadku jest dostosowaniem artystycznym, znajdując wyraz w dziko-manierycznych obrazach Kus oraz karnawałowych, orgiastycznych wizjach Kukuły.

GRUPA KUKU KUKU Od 2008 roku Kus i Kukuła tworzą nieoficjalną grupę Kuku Kuku. Jest to nazwa plemienia ludożerców z Nowej Gwinei, które nie miało i nie ma żadnych zahamowań seksualnych. Pewnego razu w czasie podróży pociągiem artystki zobaczyły nazwę plemienia w tygodniku „Polityka”. Od tego wszystko się zaczęło. 

Suka Kapitolińska reklamuje Rybę Piłę w KARNECIEFajny plakat? Na ASP w Krakowie.

Instalacja Agaty Kus na okładce singla zespołu PLASTC!


Dla zakochanych - tych, co nie boją się "udusić z miłości" proponujemy zawsze modny retro gadżet - pocztówka dźwiękowa z naszym walentynkowym singlem "Tak Cię Kocham" . 

Radiowa premiera singla TAK CIĘ KOCHAM 04.02.2013

To zapowiedź trzeciego albumu Plastic, który ukaże sie już niebawem, tuż przed 10. rocznicą pojawienia się pierwszego plastickowego singla „Plastic Sound” na Klubowym Graniu I (2003).

Specjalnie na Walentynki mamy dla was 3 minuty rockabilly o kochaniu, o miłości, z przymrużeniem oka rozprawiającego się z komercyjnym charakterem tego święta. Mamy nadzieję, że poruszy wasze serca i nogi ☺
Do tego okładka projektu Agaty Kus podkreślająca niedojrzały i utopijny charakter miłości: ironicznie przeżute uczucie i banalny symbol serca - kolejna guma, kolejna miłość... Temat wałkowany wiecznie i od nowa, przegadany i przeżuty, ale wciąż atrakcyjny, wciąż popularny jak jeden z symboli popkultury - guma do żucia. Instalacja będzie do obejrzenia na wystawie RYBA PIŁA w Galerii Zderzak w Krakowie, już od 21 lutego! Zapraszamy!


Teledysk Tak cię kocham:

Kup Tak Cię kocham w Muzodajni! Głosuj na PLASTIC na Liście Przebojów Trójki! Kochani ♥ W tym tygodniu znowu potrzebujemy Waszych głosów! Głosujcie na “Tak Cię Kocham” w propozycjach do Listy Przebojów Trójki. Dozgonna miłość w zamian nadal akualna ♥
Plastic, "Tak Cię Kocham" 
Pamiętam, jak wraz z debiutem Pipettes pojawiały się głosy, że to będzie początek nowej ery retromanii i wszystko skręci teraz w girls bandy. I co? I nic, wszyscy zapomnieli o tym epizodzie w pitchforkowych modach, a informacja o istnieniu drugiego albumu dziewczyn od "Pull Shapes" może budzić szok. Pewnie w tym tekście wlewam swoje marzenia na temat revival girls bandów w nadzieje całego wszechświata, ale naprawdę byłoby niezwykle czadowo usłyszeć więcej podobnych wybryków. Potem przyszedł chillwave i nie wypadało mieć tak bezpośrednich inspiracji. Plastic z okazji swojego dziesięciolecia istnienia nagle postanowił uderzyć w zupełnie takie same inspiracje, co Pipettes. "Tak Cię Kocham" to totalnie energiczna lekka petarda, która przenosi do trochę innych retro czasów. Wszystko jest już zupełnie nie electro, ale nadal całkowicie popowe. Plastic wygrywa na luzie w kategorii najfajniejszego love songu tego sezonu!
–Ryszard Gawroński, luty 2013 PORCYS Niezależny Serwis Muzyczny
Zderzak w rankingu! 
Zderzak znalazł się w Rankingu Galerii Sztuki Współczesnej przygotowanym przez Piotra Sarzyńskiego z "POLITYKI" (nr 7 (2895)). Za co go wyróżniono? czytajcie...
nr. 17. wystawa NO LOGO, na zdjęciu obraz Agaty Kus "Obiekt Zastępczy".
Rysunki Agaty Kus na wystawie we Wrocławiu!
Muzeum Architektury oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród V Międzynarodowego Konkursu Rysunku Wrocław 2012, które odbędzie się 12 grudnia 2012 roku, o godz. 17:00 we wrocławskim Muzeum Architektury.   

Museum of Architecture and The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław cordially invite you to the opening of the exhibition during which the prize winners of The 5th International Drawing Competition Wrocław 2012 will receive the awards, on the 12 of December 2012 at 5 p.m. in the Wrocław Museum of Architecture.
- czas trwania wystawy | the duration of the exhibition 12.12.2012-10.02.2013 wernisaż i wręczenie nagród | opening and awards ceremony 12.12.2012, godz. 17:00 | 5 p.m. Muzeum Architektury | Museum of Architecture ul. Bernardyńska 5, Wrocław
"Tkanina wraca". Zaproszenie na wystawę pokonkursową. Projekty dywanów - Behemot i Biały Królik, Agaty Kus.
Ogólnopolski konkurs ”Tkanina wraca”, którego organizatorem była Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie przy współudziale Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi trwał od 16 kwietnia do 31 października 2012r.
Celem konkursu było pozyskanie nowych, oryginalnych projektów gobelinów, kilimów i dywanów. Konkurs miał charakter otwarty i skierowany by ł do wszystkich grup twórczych.
Na konkurs wpłynęło 205 prac, które złożyło 90 autorów. Projekty były ocenione zgodnie z regulaminem konkursu. Jury przyznało 10 nagród 13 autorom, których prace w pełni spełniły oczekiwania organizatorów konkursu. Jury dokonało również wyboru projektów na wystawę pokonkursową, oprócz prac nagrodzonych na wystawie pokazane będą prace 44 autorów. Serdecznie zapraszamy. Wystawa czynna do 13stycznia 2013r.
Praca sparodiowana przez Sztuczne Fiołki - sztuczno-historyczny magazyn komiczno-tragiczny / głos wolny wolność ubezpieczający
Tekst Pauliny Sadowskiej do wystawy 
AGATA KUS Es war einmal eine böse Wölfin


Artykuł w Econova.

 
Wystawa w Galerie Sandhofer, Innsbruck. Zaproszenie.
Agata Kus na wystawie towarzyszącej Festiwalowi Miasto Gwiazd!Agata Kus na wystawie towarzyszącej Festiwalowi Miasto Gwiazd!


Kuku Kuku licytuje nogi Marksa zbierając pieniądze na Maksa!
W niedzielę, 2 września, w ostatni dzień ekspozycji NRD. Opowieści z kraju, którego już nie ma, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Grupa Kuku Kuku czynnie włączyła się w pomoc zwierzętom z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
Dar od grupy - Sowa produkcji Radzieckiej, z wbudowanym w oczach, świecącym zegarem, cieszyła się niezwykłym powodzeniem. Byłą nawet w Teleexpressie. Wszystkie pozyskane fundusze przekazane zostaną na cel charytatywny dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
Grupa Kuku Kuku również aktywnie uczestniczyła w aukji. Zakupiłyśmy wiele "dziwnych przedmiotów" np. popiersie Engelsa wykonane przez Jana Tutaja, potem do kompletu nogi, oraz płaskorzeźbę "Ojcowie komunizmu". Trochę nas poniosło, wydałyśmy wspólnie dużo pieniędzy, ale trudno oprzeć się urokowi zwierząt w potrzebie :) Prawie wyszłyśmy z aukcji z adoptowanym psem na smyczy :) Co do samych rzeźb- już robią furorę na mieście, niedługo damy wam znać co słychać u Marksa :)

Maks
Dziennik Polski : 
Super Express
Wystawa Wokoło - Na Festiwalu Ballady Europy w Niepołomicach. Zamek w Niepołomicach, 8.07.2012 wieczór Ostatnim akordem będzie wieczorny spektakl muzyczny „Arue – tako rzecze Kaczmarski”. To kompilacja wczesnych powiastek filozoficznych Jacka Kaczmarskiego z jego dorobkiem muzycznym, który w autorskich aranżacjach zaprezentują: Katarzyna Groniec, L.U.C. oraz Budyń z Bajzlem z zespołu BaBu Król. Towarzyszyć im będzie Krzysztof Globisz. Agata Kus Justyna Górowska Tomasz Prymon Jakub Woynarowski
Wystawa NO LOGO w Zderzaku !
Agata Kus na wakacyjnej wystawie NO LOGO w Galerii Zderzak. Przyjdź i rozpoznaj obraz.
Zachęcamy do odwiedzenia Zderzaka i obejrzenia wakacyjnej wystawy, która prezentowana będzie do końca sierpnia. Przypominamy, że szesnaście wybitnych obrazów galeria prezentuje bez "metki", przeprowadzając tym samym eksperyment mający na celu sprawdzenie do jakiego stopnia rzeczona metka z nazwiskiem autora wpływa na odbiór dzieła i decyduje o jego wartości. W celu odnalezienia odpowiedzi na tak postawione pytanie przygotowaliśmy dla Państwa prostą ankietę (anonimową), do wzięcia udziału w której gorąco zachęcamy! ;) 
Galeria Zderzak, Floriańska 3, Kraków

 

Kuku kuku konno na dyskotece DJ Set Dream Express
Rabka i Podhale dla dzieci z Matahare
(niedługo video  na blogu kuku kuku)

 

Artyści kontra EURO  Efektem polsko-niemieckiej współpracy jest wystawa zat. "Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje”, przygotowana z okazji rozpoczynającego się EURO. Ekspozycja powstała na zamówienie Domu Krakowskiego w Norymberdze, jest dziś  prezentowana w Galerii Konsulatu Generalneg RFN „Konsulart” w Krakowie."Drużyna..." powstała w środowisku twórców, skupionych wokół krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artyści kierują uwagę widzów w stronę aspektów socjologicznych sportu, związanych z fenomenem masowej fascynacji piłką. Pojawiają się wątki religijne, genderowe, polityczne, etyczne, a nawet ekonomiczne. Nie brak tu przedstawień śmiałych obyczajowo, nawet kontrowersyjnych - krakowscy urzędnicy zastanawiali się nawet, czy nie cofnąć obiecanej dotacji na wystawę.  Jako komentarz do jednej z prac można przywołać rozważania krakowskiego filozofa Józefa Lipca: „Mecz futbolowy staje się symbolicznym aktem inicjacji i kreacji życia. Towarzysząca zdobyciu bramki euforia zawodników i widzów graniczy z wybuchem orgiastycznej radości i nie może być inaczej wytłumaczona, jak skrywanymi potrzebami libido, uwalnianymi szczęśliwie od czasu do czasu przy pomocy skutecznych a definitywnych strzałów w światło prostokąta bramki przeciwnika”.  Kuratorem wystawy jest Bogusław Bachorczyk, krakowski malarz, wykładowca ASP  . Artyści: Iwona Demko, Karolina Jabłońska, Przemysław Kmieć, Ziemowit Kmieć, Ganna Kostar, Tomasz Kręcicki, Katarzyna Kukuła, Agata Kus, Witold Stelmachniewicz, Małgorzata Wielek-Mandrela. KLIKNIJ I SŁUCHAJ ! O wystawie "Drużyna" mówi kurator Bogusław Bachorczyk! Wystawa czynna do 15.07.2012   

Kuku kuku w Pałacu Sztuki

podczas wystawy "Najlepsze Dyplomy 2011/2012" 
Grupa Kuku Kuku w Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim 3 !!! 
Wernisaż: 3.06.2012 roku (niedziela), godz. 12.00
Rektor i Senat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie uprzejmie zapraszają na otwarcie dorocznej wystawy prac studentów wykonanych w roku akademickim 2011 / 2012 w niedzielę 3 czerwca 2012 roku o godz. 12:00 w Pałacu Sztuki w Krakowie.
http://www.asp.krakow.pl/images/stories/aktualnosci_2012/wystawy/wystawa_koncoworoczna_plakat2012.jpg 


Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje.


WERNISAŻ- 5 CZERWCA , godz 18:00 Wstęp 14.05 - 15.07. 2012 Galeria Konsulart, Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7. Przypominamy, że dla osób nieletnich, wstęp tylko w towarzystwie opiekunów prawnych!!! Hehehe Wystawa Laureatów "Konkursu na DZIEŁO 2011"
Galeria Promocyjna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pl. J. Matejki 13
wernisaż: 11 maja 2012
Wystawa Laureatów "Konkursu na DZIEŁO 2011" 
 Sentymentalne nawiązanie do zeszłorocznej edycji KULTURAliów - 11 maja 2011....Napłynęło prawie 100 zgłoszeń.... wyłoniono 9 laureatów.... Jury w składzie: prof. Adam Wsiołkowski Rektor ASP, art. mal. Jacek Sroka, dr hab. Anna Markowska, prof. Stanisław Sobolewski, dr hab. Cezary Woźniak...
A teraz... 8 maja 2012 roku, o godzinie 14.30, w murach Akademii Sztuk Pięknych pojawią się prace laureatów "Konkursu na DZIEŁO Plastyczne 2011" organizowanego w ramach III edycji KULTURAliów. Oprócz tego wystawa prezentować będzie inne DZIEŁA z dorobku artystycznego LAUREATÓW: Katarzyny Mordarskiej Kołdras - I miejsce Magdaleny Lazar- II miejsce Wiktora Jackowskiego - III miejsce Agaty Kus- wyróżnienie Pawła Kowalczyka- wyróżnienie Karola Cyrulika- wyróżnienie honorowe Katarzyny Kukuły- wyróżnienie honorowe Bartłomieja Górnego- wyróżnienie honorowe Ludmiły Wożniczko- wyróżnienie honorowe /Anna Markowska 2011- o konkursie/ „Konkurs na DZIEŁO plastyczne” 2011 rozstrzygnięty "Konkurs na DZIEŁO plastyczne" został zorganizowany dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w maju 2011 roku dzięki pomysłowi i przedsiębiorczości Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego (URSS). Konkurs nawiązuje do aktywności pokoleń artystów krakowskich, którzy co najmniej od czasu powstania ruchu art nouveau, nie czekając na los i sprzyjające okoliczności, sami organizują sobie przyjazną atmosferę dla własnej twórczości. Tym samym młodzi artyści podkreślają, jak ważna jest samoorganizacja, duch wspólnoty oraz aktywizacja dyskusji o sztuce. Z pewnością formuła konkursu będzie ewoluować, ale sama zasada samorządowej aktywności młodych artystów jest szczególnie ważna w obliczu faktu, że definicja sztuki zdaje się obecnie niebezpiecznie zawężać do działań w ramach dużych instytucjonalnych projektów. W tej sytuacji każde skromne oddolne działanie jest zabarwione chęcią wpłynięcia na różnorodność naszego dość homogenicznego „pola kulturowego” (by użyć pojęcia z zakresu socjologii), zapewnienia mu dynamiki i konkurencyjności. Duże uznanie należy się Rektorowi, że pierwsza nagroda nie ma jedynie wartości honorowej, a całkiem pokaźną wartość materialną, którą da się przeliczyć na sporą ilość tubek farb czy blejtramów. Tegoroczna, pierwsza edycja "Konkursu na DZIEŁO plastyczne" powstała w oparciu o pomysł zorganizowania niezależnego jury, w którym znaleźli się artyści, krytycy i historycy sztuki (w tym niżej podpisana), a także filozof. Tak różnorodne gremium wybrało bardzo różnorodne nagrody, w których trudno dopatrzyć się jednolitej koncepcji dzieła i spójnego systemu wartości artystycznych. Pierwsza nagroda dla pracy Katarzyny Mordarskiej-Kołdras za Macierzyństwo, wynika z zachwytu wszystkich członków jury lekkością konceptu, który przełożył się na stworzenie obiektu tyleż pięknego co tajemniczego, o nieco onirycznym nastroju. Ta wykonana w fioletowym futerku praca, przedstawiająca tors brzemiennej dziewczyny jest niejednoznaczna i zaskakująca także dlatego, iż oprócz wartości optycznych niesie w sobie pozytywne przesłanie skierowanie do „niższych” zmysłów, przede wszystkim dotyku. Ambiwalencja powagi i dowcipu, subtelność i wdzięk tej pracy uczyniły Macierzyństwo faworytem wśród innych dzieł. Zaskoczyła także laureatka drugiego miejsca Magdalena Lazar swoją video-animacją Bez tytułu, której wielkim walorem jest umiejętność poetyckiej (czyli maksymalnie wnikliwej) obserwacji pozornie zwykłych ludzkich czynności, jak chodzenie po ulicy i przemieszczanie się. Lazar przekonała też chęcią tworzenia urban legends, dodania do niezliczonych przecież krakowskich niezwykłych opowieści, kolejnych, powstałych w oparciu o najnowszą architekturę i aktualne widzenie miasta. Trzecie miejsce dla Wiktora Jackowskiego i jego obrazu Błędnik to uznanie zarówno dla kunsztu malarskiego, jak i refleksji nad ruinami modernizmu. Artysta stworzył betonowy horyzontalny pejzaż, w którym znacząca nieobecność człowieka stawia nas wobec pytań o wyczerpanie utopii nowoczesności i jej ewentualną kontynuację. Dwa wyróżnienia przyznano szczególnie interesującym wedle jury pracom malarskim. Jedna z nich to Ukryte IV Agaty Kus, nieszablonowo nawiązująca do XIX-wiecznego salonowego i akademickiego malarstwa. Spektakularnie namalowane martwe lisy są jednak ułożone na sposób bliski abstrakcyjnemu ekspresjonizmowi, więc interpretacja pracy wymaga nie tylko namysłu, ale i – co szczególnie chwalebne – ryzyka. Druga to z kolei Wspomnienie Pawła Kowalczyka, będąca tyleż nawiązaniem do akademickich popisów mimetyczną sprawnością (dywan!), co do widmowości wirtualnego świata internetu i jego gier. Czy gdyby dzisiaj Delacroix malował Kobiety algierskie, to te piękności odurzałyby się grami w globalnej sieci? Kowalczyk mimochodem – dzięki tradycyjnej technice i współczesnej tematyce – stawia, jak się wydaje, i takie pytania, trochę z dziedziny science-fiction, alternatywnej historii, a przede wszystkim dziejów nie biegnących linearnie, lecz zaskakującymi meandrami. Wyróżnienia honorowe otrzymał Karol Cyrulik za Moro, Katarzyna Kukuła za Mleczarnię, Bartłomiej Górny za Przeniesienie i Ludmiła Woźniczko za Wnętrze; Cyrulik za sarkastyczną refleksję nad naszym habitatem; Kukuła za śmiałe ukazanie tajemniczej korespondencji kobiecego ciała i świata zewnętrznego, Górny za paradoksalne pogodzenie estetyki abjektalnego blobu i minimalizmu, a Woźniczko za umiejętność stwarzania nastroju w oparciu m.in. o tradycyjną figurację i niepokojące tony żółci. Dla tych, co zostali pominięci w werdykcie jury, kieruję przypomnienie: nagrody to nie tylko wynik zachwytu, ale także kompromisu. Udowodnijcie więc proszę, że to nie były zwykłe pominięcia, ale co najmniej znaczące, niepokojące, a nawet – wręcz skandaliczne. Na wystawie było bowiem jeszcze co najmniej kilka znakomitych prac!"   Die Mannschaft. 11 Künstler aus Krakau in wechselnden Positionen.
  Es liefen Tränen, als klar wurde, dass Krakau kein EM-Austragungsort wird. Aber die Stadt hat sich erholt und stellt ihre eigene Mannschaft auf – 11 Künstler, die ihre Meinung zum Thema „Fußball“ äußern. Zum Teil sehr kontrovers… Der Spruch stammt von Wojciech Łazarek, einem langjährigen polnischen Fußballtrainer. Er arbeitete mit vielen Mannschaften in Polen und im Ausland. In den Jahren 1998-1999 war er Trainer von Wisła Kraków. Als er in den Klub kam, belegte die Mannschaft den 13. Tabellenplatz, gleich nach seinem Ausscheiden, am Ende der Saison, erreichte sie den dritten Platz. Er war auch Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Echte Erfolge erzielte er aber erst mit Lech Poznan, wo er vier Jahre lang arbeitete. In dieser Zeit hat die Mannschaft zweimal den Meistertitel und zweimal den Polnischen Pokal gewonnen. In einem Interview für „Gazeta Lubuska” antwortete er auf die Frage des Journalisten, warum er Lech verlassen hat, als die Mannschaft ihre Hochphase hatte: „Nach fünf Jahren in einem Klub wird der Trainer ein „Papa”, weil die Spieler ihm näher stehen als seine eigenen Kinder. Das ist auch aus der soziologischen und psychologischen Hinsicht nicht gut, denn es ist schwer, sie zu einem intensiveren Training zu zwingen, wenn sie weinen, dass sie müde sind.“ Die Mannschaft - Dozenten, Doktoranten und Studenten der Kunstakademie Krakau: Agata Kus, Katarzyna Kukuła, Iwona Demko, Witold Stelmachniewicz, Małgorzata Wielek Mandrela, Bogusław Bachorczyk,Tomasz Krecicki, Karolina Jabłońska, Ziemowit Kmieć, Przemysław Kmieć, Ganna Kotsar, . Ausstellung bis 15.04 LIQUID WOMAN- wystawa w Cellar Gallery 10.12.2011 Wystawa grupy Kuku Kuku w galerii Cellar to zejście do dosłownej i metaforycznej „Hitchcock’owskiej” piwnicy, w której od momentu narodzenia więziona jest naturalna seksualność dziewczynki, kobiety. Być może skrywają ją tam rodzice, kultura, a może ona sama? Zaglądając jedynie przez dziurkę od klucza, widzimy strzępy odsłoniętego problemu, który rodzi pytania z zakresu socjologii i psychologii kultury, jej stosunku do kobiety, prawdziwej istoty i natury kobiecości. Prace zderzają ze sobą niektóre lęki i związany z nimi wstyd z dumą i radością płynącą z pierwotnych sił ukrytych w kobiecie. Agata Kus

Kuku kuku na festiwalu FAMA!!!
JURY przyznało również tytuły HONOROWEGO LAUREATA festiwalu – za wysoki poziom swoich prezentacji. Otrzymali je:w kategorii sztuki plastyczne:grupa Kuku Kuku, w składzie: Katarzyna Kukuła, Agata Kus. więcej o wynikach FAMY na http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/5690,1,fama-fama-i-po-famie.html Podczas Festiwalu FAMA, Kuku Kuku prezentowało swoje prace na dwóch wystawach:"W tych pięknych okolicznościach przyrody"- Grupa Kuku Kuku, kurator wystawy Magda Ujma "Siostro basen"- wystawa zbiorowa
Kuku kuku w 1 numerze FAMAZINE (dostępny w formie papierowej oraz elektronicznej na http://www.scribd.com/doc/62813285/Famazine-Nr1-Web-1 )
"W tych pięknych okolicznościach przyrody"- Grupa Kuku Kuku, kurator wystawy Magda Ujma Świnoujście, plaża przy bazie WOPR, sierpień 2011
SKANDAL!!! KRADZIEŻ DZIEŁ SZTUKI!!! (fragment artykułu "O rzeczach bardziej lub mniej udanych, tajemniczych wydarzeniach i stereotypach myślenia" Magda Ujma, FAMAZINE nr 2)"Kradzież Zdarzyła się rzecz, która tak w sumie była do przewidzenia, a nawet została sprowokowana. Ktoś ukradł dzieła sztuki! Wystawa „W tych pięknych okolicznościach przyrody” odbyła na plaży. Małe obrazki w formie tabliczek przypiętych do siatki ogradzającej wydmy od ciżby wczasowiczów. Na tabliczkach znajdowały się impresje związane ze zwierzętami morskim, wylegiwaniem się na piasku i wodą. Przed wystawą znajdował się plakat oraz łańcuch. Na łańcuchu widniał napis „Przejście wzbronione”. Wystawa naśladowała prawdziwe tabliczki ostrzegające „własność prywatna” albo coś w tym rodzaju. Jej tabliczki miały w sobie niezobowiązujący rodzaj wakacyjnego erotyzmu i poczucia humoru. Przyglądałam się wczasowiczom, czy w ogóle dostrzegają te obrazki, większą uwagę jednak przyciągała buda oferująca gigantyczne czipsy. Już dzień po wernisażu na płocie znajdowała się tylko połowa wystawy. Kto ukradł? I czy to dobrze, czy źle? Ktoś przecież musiał specjalnie się postarać i pewnie wybrał się na łowy sztuki pod osłoną nocy. Za jakiś czas, gdy autorki z Grupy Kuku Kuku (Agata Kus i Katarzyna Kukuła) staną się sławne, prace wypłyną za grube pieniądze, a na Famę spłynie splendor ich pierwszej wystawy indywidualnej." cały artykuł dostępny w magazynie FAMAZINE nr 2 Kuku kuku na FAMA http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/19219/ "Dlaczego wyjechałem. O postawie artystycznej na festiwalu FAMA" Janek Owczarek (fragmenty) " (...) Jak rozumiem festiwal studencki? Artysta bierze na siebie pełną odpowiedzialność działając przy okazji w sytuacji nowej, zastanej na miejscu. Takie miasta jak Świnoujście – z podrobionym Indianinem, przyplażowymi budami i plażowymi kabinami – idealnie pasują do podjęcia działań innych niż te, którymi operuje się na co dzień. Jasne, że łatwiej przywieść prace z domu, powiesić i zaliczyć wystawę, ale to dla mnie nudne, pozbawione istotnego przecież elementu konceptualnego. Wydawane w okolicach lat dwutysięcznych pismo „Raster” namawiało malarza siedzącego z pędzlem przed sztalugą: zanim dotkniesz, pomyśl. Tu mało widziałem przemyślenia, więcej bezrefleksyjnego pokazywania. Przedstawienie mogłoby równie dobrze odbyć się w pokoju hotelowym, na plaży lub w wodzie. Obraz można powiesić w dokach, ale czy to coś zmienia? Dlaczego tak brakowało świadomości, zastanowienia się nad swoimi działaniami artystycznymi? Chodzi o to, żeby artyście samemu się coś chciało. Aby do czegoś dążył i aby służyło to jakiejś głębszej refleksji, nie tylko najkrótszemu dotarciu do celu. (...) Żeby przejść do konkretów: chwalę wystawę małych, znakowych obrazków grupy Kuku Kuku przy plaży za dialog z konkretnym miejscem, wejście w jakąś grę. Chwalę też Szymona Piastę i jego cykl grafik Z pamięci własnej wykroje. Taki rodzaj sztuki, gdzie emocje autora wydają się być mocniejsze i ważniejsze od ich konkretnych przejawów ostatnio do mnie przemawia. Uważam, że nie ma sensu wymieniać dalej tego, co każdy mógł sam zobaczyć – to nic nie pomoże, trzeba było przyjść..." „Na pewnej wyspie, zielonej od łez, mieszkał chomiczek, co cierpiał stres”. Pamflet o zwierzątkach nadmorskich i famowych. Magdalena Zięba (FAMAZINE nr 2) Symbolem FAMY jest tekturowo-foliowa lama, strasząca swym wyglądem odwiedzających biuro. W tym roku było też dużo innych zwierząt, które pojawiały się w obrębie OFLAGU i poza nim. W moich tekstach też jest ich spora liczba, zatem dlaczego by nie napisać również o nich? Procedura stała się powszechna do tego stopnia, że tematyka zwierzątek, żyjątek i dziwnych istot nie z tej ziemi zdominowała mój obraz rzeczywistości. W ciągu ostatnich dni natykałam się na kota śpiącego przy plaży, niezmiennie w tym samym miejscu, raz nawet towarzyszyła mu sarna (potem kot zniknął, sarna też, może sarna zjadła kota... czy sarny jedzą mięso?). Na Promenadzie atrakcją były pluszowe mega-konie, żyrafy i jednorożce pomykające Kuswdzięcznie na kółkach z małymi pasażerami na grzbietach. Kolorowe psy-pluszaki na baterie też cieszyły się niesłabnącą popularnością. Na wystawie w Hali Basenu Północnego mogliśmy zobaczyć robota autorstwa Eweliny Borowieckiej, kreślącego kolorowe kółka, w malarstwie Grupy Kuku Kuku przewijały się wilki, kotki i pieski, rzeźba Iwony Rozbiewskiej też wyglądała nieco niczym kosmiczny przybysz. A w moim pokoju wciąż toczy się dyskusja nad wyższością chomika nad szczurem. Grupa teatralna KTO wystawiła podczas FAMY dwa spektakle, w których absurd doprowadzony został do granic dzięki umiejętnej grze z językiem, jego zawiłościami gramatycznymi i komplikacjami ortograficznymi. „Przepraszam, nie wiedziałem, że nie umiem czytać” - mówi jeden z uczestników tej komedii słowa. Ja tymczasem przepraszam, bo nie wiedziałam, że na FAMIE trzeba tylko się radować i wznosić peany na cześć każdego „wydarzenia”. Cierpię stres niczym, chomik z piosenki, którą śpiewał Krzysztof Kiełpiński w Laskowik & Malicki Show. Cierpię, bo nie wiem, co się stanie z tymi wszystkimi zwierzątkami, które do życia powołał Michał Jeff w duecie z Georgem podczas poetyckiego Slamu w Konstelacji. Być może wylądują w zupie, którą ugotuje Marta Marciniak, a może wystraszą się krzyczącego wokalisty Clock Machine i uciekną na szczyt latarni, aby stamtąd nadawać sygnały alarmowe: UWAGA FAMA! Tak serio, to przecież nie uwierzycie w moje utożsamienie się z wyimaginowanymi stworzeniami drwiących z systemu „poetów” (...uwierzycie?). Może jednak ktoś mi uwierzy w coś innego – w moją szczerą wiarę w to, że FAMA nie musi być uzwierzęcona i zamiast dzikich odgłosów zza okna OFLAGU można na niej też usłyszeć pełne dobrej energii granie. Przecież nawet podczas Slamu to,co było prawdziwą poezją dało radę kabaretowym wystąpieniom (manifestacjom beznadziei?), przebijając się przez gąszcz „uzwierzęcenia”.Sztuka na krańcu świata. Pożegnanie tegorocznej FAMY - fragmenty, (Agata Nowosielska, FAMAZINE 2) 18:30 Przed Halą w Basenie Północnym hałdy piachu. Figury z tektury jak instalacje Anthony Gormleya zostały poustawiane w różnej skali w przestrzeni hałdy.  Beż piachu i czerń postaci uzupełniają się. Internazionale 2 radomskiej grupy KIC ( Komitywa Inicjatyw Ciekawych ) to metafora wspinania się na szczyt kariery. Hala pełna kontrastów. Kraków kontra Radom. Z jednej strony autoironia, z drugiej tematy serio: stworzenie człowieka w filmie Recycling Cezarego Klajbera lub mantra w Człowiek Drzewo Michała Wójcickiego i Piotra Komsty. Chłopakom brakuje trochę lekkości bytu. Rano Wsiadam do pociągu byle jakiego razem z artystkami: Agatą Kus i Katarzyną Kukułą. Ucinamy sobie pogawędkę o tym, jak czasem trudno być artystą. Lubię dziewczyny za ich poczucie humoru. Opuszczamy Warszów i zmierzamy do Szczecina-Dąbie. Kraków odjeżdża w swoją stronę, a ja pozwalam sobie na mini wypad do Szczecina Głównego. Mam pecha, ponieważ w poniedziałki muzea i galerie są pozamykane. Mimo tego przykrego faktu umilam sobie czas jedząc zupę pekińską w lokalu Asia to go na ulicy Krzywoustego. Opuszczam tegoroczną edycję festiwalu Fama ze względów przyziemnych. Czeka na mnie praca i jeszcze raz praca. Tramwaje jak komety. Mimo to zostawiam Uznam z poczuciem satysfakcji – uwielbiam ten ferment!!! "Siostro basen"- wystawa zbiorowa "...Na wystawie zobaczymy między innymi prace malarskie krakowskiej grupy Kukukuku. Grupę tworzą dwie artystki: Katarzyna Kukuła i Agata Kus. W prezentowanych zestawach kryją się tajemnice kobiecości podteksty erotyczne i lekko sprośny żart. O grupie więcej można dowiedzieć się z prowadzonego przez malarki bloga grupakukukuku.blogspot.com. "

"Królowa Lodów" letnia wystawa zbiorowa w Zderzaku!

Bogusław Bachorczyk
Basia Bańda Katarzyna Kukuła Agata Kus Łukasz Stokłosa
wernisaż 12 lipca · 18:0012 lipca - 12 sierpnia 2011
Królowa Lodów, Katarzyna Kukuła, 80x130 cm, olej/płótno, 2011 


Dawno, dawno temu, kiedy o dwa złote na loda nie było tak łatwo, jedna dziewczynka z Osiedla Tysiąclecia dostała na urodziny pięć złotych od ciotki. Miała do wyboru: kupić za to nieznośnemu, młodszemu bratu komiks z Hansem Klossem, którego bardzo pragnął, kupić sobie i czterem koleżankom z podwórka oranżadę w proszku po dwie torebki dla każdej, kupić sobie lody u Kaczmarka.
Komiksu dla brata trzeba było by szukać we wszystkich kioskach, bo Klossa chcieli mieć wszyscy chłopcy w mieście. Dwie z tych koleżanek zaczęła ostatnio lubić mniej niż dawniej, a trzecia zaczęła już tak zadzierać nosa, bo jej rodzice kupili sobie telewizor, że stała się nie do wytrzymania.
Dlatego dziewczynka postanowiła kupić sobie lody u Kaczmarka. Kiedy po nie poszła była już noc, bo na tym zastanawianiu się zszedł jej cały dzień. Naokoło było brudno i ciemno, domy odrapane, latarnie wygasłe, tylko na witrynie Kaczmarka płonął napis: CUKIERNIA LODY. Wybrała trzy gałki – waniliowe, truskawkowe, czekoladowe. Na schodkach przystanęła i owinęła wafel papierową chusteczką. Szła ostrożnie, postanowiła spóbować wspaniałego smaku lodów dopiero na podwórku pod domem. Na podwórku była ślizgawka – dziewczynka pochyliła się, zrobiła wielkiego szusa i zakręciła na samym środku. Przez chwilę miała zamknięte oczy – „Królowa Lodów…” – pomyślała. Potem zauważyła, że otaczają ją jakieś ciemne postacie. – Te, daj liza! – powiedziała jedna zakapturzona postać. – Te, daj dwa lizy flizy! – powiedziała druga. – Co, nie chcesz dać? – powiedziała trzecia i dorzuciła przekleństwo. Otaczały ją wstrętne chłopaczyska z sąsiedniego podwórka z bloków od 24B do 30B. Na głowach miały kaptury, szaliki, czapki, a pięści w kieszeniach. – Królowa Lodów! – rzucił z przekąsem najwyższy. – Brać ją! Złapali ją za ręce i poły kurtki, i zaczęli okręcać. Śmiali się i szarpali tak długo, aż zakręciło jej się w głowie i upadła. Kiedy otworzyła oczy, już ich nie było. Lody leżały rozdeptane na ziemi, brama brzęczała, jakiś staruszek zawołał: – Wchodzisz?
Galeria Zderzak
Ulica Florianska 3
Kraków

Grupa Kuku Kuku w finale Artystycznej Podróży Hestii.

Wystawa finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii - Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, czwartek 2 czerwca, 18:00. W Państwowej Galerii Sztuki w nowym Domu Zdrojowym 2 czerwca odbędzie się wernisaż wystawy prezentującej ścisłą czołówkę konkursu organizowanego przez sopocką grupę towarzystw ubezpieczeniowych Ergo Hestia. To już dziesiąta, jubileuszowa edycja przedsięwzięcia, które od 2002 roku wyłania najzdolniejszych młodych malarzy i rzeźbiarzy.
Tegoroczną finałową szesnastkę studentów z Krakowa, Katowic, Poznania, Gdańska i Warszawy wyłoniono ze stu kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Jurorami są Piotr Śliwicki - prezes Grupy Ergo Hestia, Josep Santacreu - prezes firmy DKV Seguros, dziennikarka Bogna Świątkowska oraz artyści - Karen Gunderson, Jarosław Fliciński i Adam Adach.
Dla publiczności Artystyczna Podróż Hestii jest okazją, by w jednym miejscu zobaczyć obiecujących artystów z całej Polski. Wystawa finalistów to subiektywny przegląd tego, co w młodym malarstwie - tak się składa, że właśnie malarze zdominowali dotychczasowe edycje konkursu - jest najbardziej świeże, interesujące i prowokujące do dyskusji.
Losy dotychczasowych laureatów potwierdzają, że artystyczna podróż może być silną inspiracją dla dalszego rozwoju. Odnoszą sukcesy nie tylko w malarstwie, ale też w dziedzinach pokrewnych - od komiksu, przez projektowanie teatralnych kostiumów, po projekty multimedialne i interdyscyplinarne. Niektórzy po dyplomie zostają w murach macierzystych akademii w roli nauczycieli. Ich prace trafiają na liczne wystawy, a także na aukcje sztuki i do prywatnych kolekcji. Zanim wyjadą w świat - warto spotkać się z nimi w Sopocie.
WYSTAWA KOŃCOWA NA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM JANA MATEJKI W KRAKOWIE Gmach Główny, Plac Matejki 13, 5- 12 czerwiec 2011 Grupa Kuku Kuku: malarstwo sala 300 rysunek korytarz 3 piętro tkanina- sala tkaniny artystycznej (przy wydziale scenografii) (sala 216?)

Wyróżnienie i wyróżnienie honorowe dla Kuku Kuku w "Konkursie na Dzieło" ASP Kraków.

Wernisaż i wręczenie nagród w Klubie Fabryka, Zabłocie 23, 11.05.2011 r

“Stypendium szwajcarskiej Fundacji Vordemberge-Gildewart”- wystawa pokonkursowa, MOCAK Museum of Contemporary Art, Kraków, 19 maj 2011

Otwarcie: 19.05.2011 godz. 18:00
W 2010 roku Rada szwajcarskiej Fundacji Vordemberge-Gildewart zaprosiła Marię Annę Potocką, dyrektor MOCAK-u, do współpracy przy organizacji pierwszego w Polsce konkursu stypendialnego. Do udziału w konkursie wytypowano piętnastu młodych artystów z całej Polski.
Uczestnicy konkursu: Basia Bańda, Izabela Chamczyk, Jan Dziaczkowski, Łukasz Jastrubczak, Agata Kus, Róża Litwa, Tomasz Mróz, Anna Okrasko, Anna Orlikowska, Wojtek Pustoła, Anna Reinert, Kama Sokolnicka, Łukasz Surowiec, Iza Tarasewicz, Mariusz Tarkawian.
http://www.mocak.com.pl/wystawy/pokaz/51

Kuku kuku HANDMADE in MOCAK BOOKSTORE Zapraszamy do nowo powstałej księgarni MOCAK Bookstore, mieszczącej się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. do sprzedaży udostępniamy unikatowe przedmioty stworzone przez znanych artystów specjalnie na zamówienie MOCAK Bookstore. Nabyć można także gadżety sygnowane logo Muzeum. Kuku kuku dla mocak bookstore kolczyki liski kuku kuku kus exclusive collection for mocak- fox- shaped earrings
“Wilk bardzo zły”- Natalia Bażowska, Ewa Juszkiewicz, Agata Kus, Art Agenda Nova,  Krakow, 6 - 26 maja 2011 2011-05-06 - 2011-05-26
Nie jest łatwo przedzierać się przez gęstwinę lasu. Należy uważać na wystające korzen ie, lawirować pomiędzy rozpościerającymi się gałęziami. Baśniowa rzeczywistość przyrody, skrywa w sobie pochowane w zakamarkach wyobraźni historię, o wilku bardzo złym, zakopanym skarbie, zagubionej wśród zarośli dziewczynce. Wystawa Natalii Bażowskiej, Ewy Juszkiewicz i Agaty Kus "Wilk bardzo zły" to trzy indywidualne narracje artystyczne oparte na spotkaniu baśniowej
dziewczynki z zwierzęciem. Spotkanie z nim jest nieuniknione by iść dalej, dojść do krańca lasu. Wilk nie zawszę bywa zły...Czasem pomiędzy nim a złotowłosą dziewczynką rodzi się przedziwna fascynacja. A pomiędzy liśćmi migoczą pytania. Gdzie iść? Czy może lepiej zostać i pozwolić baśni rozwijać się w naszej głowie?

Kuratorka Marta Kudelska linki: Art Agenda Nova http://www.nova.art.pl/?mod=wystawy&id=86

"O dziwnych uczuciach"- GALERIA ZDERZAK

MONIKA CHLEBEK, DAWID CZYCZ,
AGATA KUS, ŁUKASZ STOKŁOSA,
ERWINA ZIOMKOWSKA, KAROLINA ŻYNIEWICZ

ul. Floriańska 3, 31- 019 Kraków
16 marca - 30 kwietnia 2011
KURATOR: Marta Tarabuła


Wystawa „O dziwnych uczuciach” towarzyszy drugiemu wydaniu książki Karoliny Gordon pod tym samym tytułem. Sześć lat temu, kiedy Zderzak wydał tę książkę po raz pierwszy, temat "dziwnych uczuć" był jeszcze całkiem nowy, niepopularny i nie zbadany; inspiracje tym, co ukrywa się w podświadomości, dopiero zaczynały kusić artystów. Uczestnicy wystawy, siedzieli wtedy w szkolnych ławkach albo właśnie zaczynali studia. Dzisiaj - to właśnie oni wśród "dziwnych uczuć" czują się jak w domu: opowiadają o nich swobodnie i pomysłowo, z poczuciem humoru i z przekonaniem, że to jest ich własny, prywatny świat.

linki:
"Osobliwe uczucie rzeczywistości" Sylwia Chalaburda (e-splot)
http://www.e-splot.pl/?pid=articles&id=1216
"Śmiesznostki codzienności" Dziennik Polski
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1130852-smiesznostki-codziennosci.htmlAGATA KUS on FID 2011,

Cité internationale des arts


Drawings for the future!
31 mars - 3 avril 2011 à Paris

“Why drawing?” I hear you ask. Because drawing is everywhere. It’s universal, and its simple, inexpensive to do and to buy. Young and old, rich and poor, everyone can do it, and collect it. Just try for yourself.From nursery school to prison, Man cannot keep from drawing. From Lascaux to Chelsea, Man is the animal that draws. There is no theatre in drawing. All it takes is a pencil, a sheet of paper and movement of the hand – line. No discourse. Skill, emotion, idea – or not.

Agata Kus w Galerie Sandhoffer !

http://www.galerie-sandhofer.com/kunstler_gallery.php?id=55

poprzednie wystawy:

“Rytmy i rytuały ”, 

Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom, 2011

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110123/KULTURARAD05/259055344

“Afryka- sztuka i etnografia”, Muzeum Etnograficzne im Seweryna Udzieli, Kraków, 2010

http://www.poland-art.com/index.php/wystawy/krakow/muzeum-etnograficzne/mek-dom-esterki/3791-afryka-etnografiasztukan

“Moja przestrzeń”, ”Galeria Florianska 22”, Kraków 2010
„Ukryte” - Agata Kus , Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków, 2010
“Czy jest tutaj jakaś historia?” Galeria Lamelli, Kraków, 2010
„Agata Kus –Malarstwo”, Galeria Piwnica PodCieniami, Krosno 2009
“Punkt, linia, plama” Galeria ASP wPWST, Kraków, 2009
” Najciemniej pod latarnią” Klub Technika, Ostrowiec Świętokrzyski, 2009
“Dialog z pracami Zbyluta Grzywacza”, Muzeum Narodowe,Gmach Główny, Kraków, 2009
“Smak Jedzenia” Farina, Krakow 2009,
“Wystawa studentów Leszka Misiaka” - Konsulat Niemiecki w Krakowie, 2009