extra

Agata Kus maluje tatuaże na ciele Pauliny Ołowskiej jako performance na sesji dla Harper's Bazaar.
Projekt PLASTIC

"Agata Kus, której zespół powierzył stworzenie nie tylko szaty graficznej, lecz także całego fermentu wokół premiery swojej trzeciej płyty, do zrobienia wystawy związanej z krążkiem wynajęła jedną z największych i najczęściej odwiedzanych przestrzeni wystawienniczych na całymświecie- Internet..." 
Mateusz Kosma, Decybele Dizajnu
Cover long playa PLASTIC- Living In The iWorld, projekt Agata KusSfinalizowaniem współpracy Agaty Kuz z zespołem PLASTIC nad materiałem Living In The iWorld jest wystawa w przestrzeni "i". 

Wystawa Living In The iWorld zamknięta jest nie tylko 
w plastikowym pudełku wydanej świeżo płyty, ale również 
otwiera się i żyje w świecie „i”. Artystka - Agata Kus,
oprócz prezentowania swoich prac malarskich, stworzyła
przede wszystkim instalacje i sytuacje aranżowane w wyniku
inspiracji światem muzyki pop. Wystawa jest odpowiedzią na
artystyczny przekaz z 1994 roku, związany z okładką solowej
płyty Dave’a Stewarta Greetings from the Gutter oraz
videoklipem Heart Of Stone, zrealizowanych przy współpracy
Damiena Hirst’a. Jest również hołdem oddanym innym
artystom: Marinie Abramowić oraz Michelangelo Pistoletto.
Członkowie zespołu PLASTIC, jak sugeruje to nazwa, na
okoliczność wystawy sami stali się tworzywem instalacji
artystki, która eksponuje ich jako dzieła sztuki.
A tak wygląda Living In The iWorld:


Instalacja Agaty Kus, Love U, jako pierwsza znalazła się na okładce singla zespołu.
Później, specjalnie przygotowana dla zespołu okładka do singla BECAUSE.
Kuku kuku HANDMADE in MOCAK BOOKSTORE


Zapraszamy do nowo powstałej księgarni MOCAK Bookstore, mieszczącej się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.
Do sprzedaży udostępniamy unikatowe przedmioty stworzone przez znanych artystów specjalnie na zamówienie MOCAK Bookstore. Nabyć można także gadżety sygnowane logo Muzeum.

Kuku kuku dla mocak bookstore!
poduszka- cycuszka autorstwa Katarzyny Kukuły
kolczyki liski autorstwa Agaty Kuskuku kuku kukuła exclusive collection for mocak- breast- shaped pillow 


kuku kuku kus exclusive collection for mocak- fox- shaped earringsAktywnie wspieramy Fundację RAZEM PAMOJA!

MURAL AGATY KUS I TOMKA PRYMONA W PRZESTRZENI WYMIANY PROJEKTU KU AFRYCE!

Zapraszamy wszystkich do udziału w projekcie Wymiany książek filozoficznych z prywatnej biblioteki Bartka Przybył- Ołowskiego, który wymienia je na środki mające wspomagać program Fundacji Razem Pamoja. Przestrzeń wymiany zdobi mural autorstwa Agaty Kus i Tomka Prymona, a wnętrze powstało również dzięki współpracy i pomysłom samego Bartka. Wraz z kuratorem- Dominikiem Kuryłkiem polecamy bliższe zapoznanie się z inicjatywą oraz całym programem przedsięwzięcia, które trwać będzie do połowy listopada!


Wywiad Justyny Nowickiej dla Radia Kraków z Dominikiem Kuryłkiem, Piotrem Błachutem i Bartoszem Przybył-Ołowskim o akcji społeczno-artystycznej Ku Afryce - książka-wymiana-spotkanie. Galeria Smaku ul. Krupnicza 8, Kraków. 

Audycja Koło kultury, sztuki wizualne i teatr. Radio Krakow.
tutaj


KU AFRYCE
biblioteka-wymiana-spotkanie

projekt artystyczno-społeczny

Wydajmy wspólnie książkę Ku Afryce!

"W takim samym stopniu, w jakim twoje rozumienie Afryki i stosunek do niej stają się bardziej pozytywne, poprawia się też twoje rozumienie i stosunek do samego siebie…"
Malcolm X

Książka Ku Afryce to świadectwo niebywałego dialogu pomiędzy dziećmi z Mathare w Nairobi (Kenia) i ich rówieśnikami w Rabce-Zdroju (Polska) prowadzonego w ramach projektu Fundacji RazemPamoja, który zainspirował międzynarodowe grono badaczy do poważnej naukowej refleksji.

Postanowiliśmy zamienić prywatną bibliotekę na pieniądze, które pozwolą wydać książkę Ku Afryce, a ją z kolei na stypendia dla uczniów szkół podstawowych z Mathare slums pozwalające im na kontynuowanie edukacji w liceach.

Przyjdź na Krupniczą 8 do Galerii Smaku i stań się współwydawcą Ku Afryce. Zostań chwilę w galerii, przewertuj książki. Zamień jakąkolwiek z nich na pieniądze, które pozwolą wydać książkę Ku Afryce.

Najważniejsze jest jednak to, abyśmy kontaktując się ze sobą, pomyśleli wspólnie o tym, jak dystrybuować w przyszłości Ku Afryce, aby sfinansować stypendia dla uczniów w Mathare.

Spotykajmy się w Naturalnym Sklepiku-Galerii Smaku na Krupniczej 8 w Krakowie w każdy czwartek o 19:00 na inspirujące do przemyśleń spotkania, podczas których będziemy:

- rozmawiać o alternatywnej ekonomii,
- innych sposobach uczestnictwa w kulturze,
- słuchać muzyki,
- rozmawiać o ludziach wyłamujących się z kulturowych ram,
- uczestniczyć w performansach,
- dyskutować o podróżach,
- słuchać wykładów,
- czytać książki,
- oglądać filmy,


Jeżeli chcesz poznać dokładnie treść ksiązki Ku Afryce przyjdź na Krupniczą 8, napisz do nas albo wejdź na naszą stronę. www.facebook.com/kuafryce

Zapraszamy do czytania art-zina „Surówka z książki”, w którym umieszczamy „na gorąco” relacje ze spotkań wokół książki Ku Afryce. Pismo dostępne jest w Galerii Smaku. Nowy numer pojawia się w każdy poniedziałek.

Wymiana książek z kolekcji filozoficznej
codziennie, od 26.09 do 14.11, w godzinach od 9:00 do 19:00
Wydarzenia towarzyszące: każdy czwartek od 26.09 do 14.11 o godzinie 19:00.
Naturalny Sklepik-Galeria Smaku, Krupnicza 8, Kraków

Grupa sprawcza: Bartek Przybył-Ołowski (bart.pamoja@gmail.com), Dominik Kuryłek (dodoptak@gmail.com), Piotr Błachut (p.blachut@wp.pl)
Aranżacja wnętrza: Agata Kus, Tomasz Prymon
Oprawa plastyczna: Grupa Banda (Marlena Biczak, Zofia Szczęsna, Paulina Lichwicka, Michał Sroka, Kamil Kuitkowski, Szymon Szelc, Maria Kozakiewicz, Trewor Philips, Weronika Trypa, Xawery Wolski i Dariusz Vasina)
Redakcja art-zina: Karolina Szymkiewicz
Tłumaczenie: Bartosz Sowiński
Współpraca: Fundacja RazemPamoja, Naturalny Sklepik – Galeria Smaku, Wydział Intermediów – Pracownia Sztuki Performance, ASP w Krakowie
Podziękowania: Marta Błachut, Paulina Ołowska, Marta Potaczek, Józef Karkula, Paweł Gacek, Julia Jankowska, Dave Kosacki

------------------------------------------------------------

KU AFRYCE OPENING
A launch of the book exchange. Bartosz Przybył-Ołowski and Jan Sawiniewicz, founders of the RazemPamoja Foundation, in discussion on collaborative education and the philosophy of exchange.

Cocert by: Marcin Urzędowski, Wojciech "Pinokio" Sochaczewski (Tamtamitutu)

KU AFRYCE [TOWARDS AFRICA]
library exchange encounter

artistic and social project


Let's publish Ku Afryce [Towards Africa] together!

"To the same degree that your understanding of and attitude towards Africa becomes more positive, your understanding of and attitude towards yourself will also become more positive…"
Malcolm X

The book Ku Afryce [Towards Africa] is a testimony to the great dialogue between children from Mathare in Nairobi, Kenya, and their peers from Rabka–Zdrój, Poland, taking place as part of the project carried out by the RazemPamoja Foundation to inspire serious scientific reflection in international research circles.

We have decided to exchange a private library for money to publish the book Ku Afryce [Towards Africa], which in turn will help to provide the primary school students from the slums of Mathare with scholarships to fund their secondary education.

Come to Galeria Smaku at ul. Krupnicza 8 in Kraków now and become a co-publisher of the book. Enjoy yourself in the gallery and flick through the books. Exchange any of the books for money to help us publish the book Ku Afryce [Towards Africa]*.

More importantly, however, we would like you to meet and think about how to distribute Ku Afryce [Towards Africa] in the future to provide funding for the scholarships for the children in Mathare.

Let's meet every Thursday at 7 pm at Naturalny Sklepik–Galeria Smaku at ul. Krupnicza 8 in Kraków to take part in various thought-provoking events that are held to:

- discuss alternative economics,
- and new ways to participate in culture,
- listen to music,
- talk about people that break the cultural mould,
- participate in performances,
- discuss travels,
- listen to lectures,
- read books,
- watch films,
...

If you wish to find out more about the content of the book Ku Afryce [Towards Africa], come to ul. Krupnicza 8, send us an email or visit our Facebook page. www.facebook.com/kuafryce

You may also like to keep up to date with our art-zine Surówka z książki [Book Salad], which presents the latest news on the meetings held to publish the book. The zine is available at Galeria Smaku. Each new issue is released every Monday.

A book exchange from the philosophy collection:
every day, between 9 am and 7 pm, from 26th September to 14th November.
Accompanying events: every Thursday at 7 pm, from 26th September to 14th November.
Naturalny Sklepik–Galeria Smaku, ul. Krupnicza 8, Kraków.

Prime movers and initiators: Bartek Przybył-Ołowski (bart.pamoja@gmail.com), Dominik Kuryłek (dodoptak@gmail.com), Piotr Błachut (p.blachut@wp.pl)
Interior design: Agata Kus, Tomasz Prymon
Graphic design: Marlena Biczak
Visual setting: Banda Group (Marlena Biczak, Zofia Szczęsna, Paulina Lichwicka, Michał Sroka, Kamil Kuitkowski, Szymon Szelc, Maria Kozakiewicz, Trewor Philips, Weronika Trypa, Xawery Wolski i Dariusz Vasina)
Art zine editor: Karolina Szymkiewicz
Translated by: Bartosz Sowiński.
Cooperation: RazemPamoja Foundation; Naturalny Sklepik–Galeria Smaku; Performance Studio at the Faculty of Intermedia, Academy of Fine Arts in Kraków
Acknowledgements: Marta Błachut, Paulina Ołowska, Marta Potaczek, Józef Karkula, Paweł Gacek, Julia Jankowska, Dave Kosacki

Afrykański mural na warzywniaku!!!

Agata Kus, Tomek Prymon, Ela Merta, Bartek Przybył Ołowski!


RABKA-ZDRÓJ: SKLEP WARZYWNO-OWOCOWY PRZY ULICY ORKANA ZOSTAŁ W NIECODZIENNY SPOSÓB POMALOWANY. ZROBILI TO KRAKOWSCY ARTYŚCI NA CZELE Z NAUCZYCIELEM FILOZOFII W RABCZAŃSKIM LICEUM ROMERA BARTOSZEM PRZYBYŁEM-OŁOWSKIM W RAMACH PROJEKTU FUNDACJI "RAZEM - PAMOJA". SKLEP WYGLĄDA TERAZ, JAK PODKREŚLAJĄ ORGANIZATORZY AKCJI, JAK WIĘKSZOŚĆ TEGO TYPU SKLEPÓW NA PROWINCJI AFRYKI.
BARTOSZ PRZYBYŁ-OŁOWSKI ZNANY JEST Z AKCJI "LICEALIŚCI: MATHARE SLUMS – RABKA ZDRÓJ", KTÓRĄ W UBIEGŁYM ROKU REALIZOWAŁO LICEUM ROMERA. AKCJA MIAŁA NA CELU ZBLIŻENIE MŁODZIEŻY Z RABCZAŃSKIEGO UZDROWISKA Z RÓWIEŚNIKAMI Z AFRYKAŃSKICH SLAMSÓW W NAIROBII. UDAŁO SIĘ, A PROJEKT DOSTAŁ NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. 

POWSTAŁY W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH DNI MURAL NA SKLEPIE MARIUSZA MIŚKOWCA, TO SWEGO RODZAJU EPILOG TEGO PROJEKTU, CHOĆ TO WIĘCEJ NIŻ POLSKO-KENIJSKA WYMIANA STYLISTYKI. - KOLORY, KSZTAŁTY, CAŁA STYLISTYKA, KTÓRĄ NANIEŚLIŚMY NA KIOSK NAWIĄZUJE BEZPOŚREDNIO DO ESTETYKI AFRYKAŃSKIEJ. W AFRYCE SĄ BARDZO PODOBNIE WYGLĄDAJĄCE KIOSKI, JAK TEN. MOŻNA JE SPOTKAĆ W WIELU WIOSKACH. ALE, CO TEŻ WAŻNE, CHCEMY WRÓCIĆ DO TRADYCJI, KTÓRA KIEDYŚ FUNKCJONOWAŁA W RABCE, KILKADZIESIĄT LAT TEMU. ZANIM NA SKLEPACH POJAWIŁY SIĘ PLASTIKOWE SZYLDY, LUDZIE JE MALOWALI - PRZYPOMINA. - TO TEŻ ASPEKT WALKI Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ BEZ SMAKU. 

SKLEP MALOWALI, WSPÓLNIE Z BARTOSZEM PRZYBYŁ-OŁOWSKIM, KRAKOWSCY ARTYŚCI, ABSOLWENCI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH - AGATA KUS, TOMASZ PRYMON I ELŻBIETA MERTA. - ZROBILI TO PRO PUBLICO BONO. TO DZIĘKI ICH OGROMNEJ POMOCY TEN MURAL MÓGŁ POWSTAĆ. 

POMAGALI TEŻ UCZNIOWIE ROMERA: FILIP GROTH I KRZYSZTOF MACIASZEK. 

PRZYPOMNIJMY, IŻ KILKA TAL TEMU, W PODOBNY SPOSÓB POMALOWANY ZOSTAŁ BUDYNEK TEATRU LALEK "RABCIO". ZA TAMTĄ INICJATYWĄ STAŁA ŻONA BARTOSZA PRZYBYŁ-OŁOWSKIEGO - PAULINA OŁOWSKA. 

- TEN MURAL, TO COŚ NOWEGO, ALE COŚ, CO CZEKA RABKĘ. W STANACH ZJEDNOCZONYCH, W EUROPIE ZACHODNIEJ, POMALOWANE SKLEPY, TO COŚ CAŁKOWICIE OCZYWISTEGO. TAM JEST TO BARDZO MODNE. TO SZCZEGÓLNIE ISTOTNE W CZASACH KRYZYSU, ŻE MOŻEMY ROBIĆ RZECZY INTELIGENTNE I OSZCZĘDNE. WIERZĘ, ŻE RABKĘ CZEKA ZDJĘCIE PLASTIKOWYCH BANNERÓW - PODKREŚLA BARTOSZ PRZYBYŁ-OŁOWSKI. 

- A W RAMACH WYMIANY - DODAJE - BĘDZIEMY PODOBNY MURAL MALOWAĆ W KENII, ALE W STYLISTYCE NAWIĄZUJĄCEJ DO RABKI.

O POLSKO-KENIJSKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY Z RABKI-ZDROJU PISAŁ OSTATNIO PRESTIŻOWY TYGODNIK NEWSWEEK - CZYTAJ: TUTAJ

Fundacja RazemPamoja zajmuje się organizowaniem
współpracy między uczniami i nauczycielami z Polski i slumsu
Mathare położonego w stolicy Kenii, Nairobi.

Wiedzą, wrażliwością, nowymi ideami i inspiracjami, które są owocem organi-
zowanych przez RazemPamoja transkontynentalnych spotkań, dzielimy się
po równo. Dzięki temu pomoc, której udzielamy przestaje sprowadzać się do jednos-
tronnego transferu dóbr, staje się sprawiedliwsza oraz wolna od uprzedzeń i przesądów.

Wszystkie zgromadzone przez nas środki przeznaczamy obecnie na Fundusz
Stypendialny RazemPamoja dla uczniów szkół w slumsie Mathare w Nairobi.
W Kenii edukacja powyżej poziomu podstawowego jest płatna. Również i nauka
w podstawówce kosztuje – potrzebne jest jedzenie, ubrania i pomoce szkolne,
na które dzieci z jednego z największych slumsów na świecie nie stać.
Nasze stypendia pozwalają na naukę najmłodszym, a także absolwentom
szkół w Mathare, którzy dzięki temu mogę kontynuować
edukację w liceum. Na ufundowanie jednego rocznego
stypendium potrzeba tylko 1460 złotych!KUKU KUKU BOOK

Unikatowa książka o grupie kuku kuku, z reprodukcjami prac artystek. 
Książka w całości zaprojektowana przez Agatę Kus, wyprodukowana ręcznie składana, szyta, ozdabiana, złocona.
Istnieje tylko w 3 egzemplarzach !
Wszystkie trzy egzemplarze są udostępnione do oglądania w miejsach:

Czytelnia Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie
ul. Lipowa 4, Kraków

Galeria Zderzak
ul. Floriańska 3, Kraków

Pracownia Książki i typografii ASP Kraków
ul. Smoleńsk 9, Kraków


Książka zawiera krótki tekst Magdaleny Zięby. Powstała przy współpracy Pracowni Książki i Typografii Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.

Wersja cyfrowa:


Fotografie wydrukowanej Kuku kuku book:


KUKU KUKU w akcji POWRÓT KSIĄŻKIAkcja edukacyjno- artystyczna realizowana przez MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej we współpracy z Projektem „Sól” oraz Antykwariatem „Skrypt”

Część pierwsza: 

warsztaty (31.03.2012, godz. 11–14)
W trakcie spotkania uczestnicy poznają różne książki artystyczne wykonane przez współczesnych artystów, a następnie sami twórczo przetworzą książki postrzegane jako nieatrakcyjne i niechciane. Współrealizatorem projektu jest jeden z krakowskich antykwariatów, który wypożyczył i udostępnił Muzeum kilkadziesiąt niechcianych i niemodnych publikacji. Stare, zapomniane książki staną się obiektem uwagi artystów i uczestników warsztatów, którzy poprzez artystyczną interwencję zbudują swoją indywidualną relację z przedmiotem. W trakcie spotkania zostaną postawione pytania o cykl życia książki, miejsca jej funkcjonowania i istotę jej relacji z osobami, które o nią dbają. Zmienione w dzieła książki wrócą do antykwariatu, gdzie można je będzie nabyć po cenie sprzed przemiany. Wstęp wolny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Chętni mogą dołączyć w czasie trwania warsztatów.

Część druga:

Wystawa książek powstałych podczas warsztatów
Książki artystyczne stworzone przez uczestników projektu będzie można oglądać do piątku (20 kwietnia) w czytelni biblioteki.

Część trzecia:

W kwietniu (dokładna data jest niespodzianką) książki powrócą do Antykwariatu „SKRYPT” gdzie można je będzie nabyć po cenie sprzed przemiany.

 
'Powrót książki', MOCAK from studioFILMLOVE on Vimeo.


Książki grupy kuku kuku ukryte wśród książek w antykwariacie. Nie podajemy ich tytułów, znajdźcie je sami. Kto pierwszy, ten lepszy! 

wydłubane łożysko w książce przez Agatę Kus

książka ozdabiana przez Katarzynę KukułęBrak komentarzy:

Prześlij komentarz